Підсистема

Підсистема "Інвестиції" для активізації потенціалу об'єднаних територіальних громад


Активізація інвестиційної діяльності на рівні громад та цілих регіонів стала однією з важливих задач для органів державної влади та місцевого самоврядування, особливо після реформи децентралізації.

Для стимулювання економічного розвитку існують типові етапи активізації інвестиційної політики місцевих громад:
 • тактичне і стратегічне планування розвитку;
 • формування бази даних інформації;
 • використання ефективних каналів поширення інформації;
 • налагодження міжсекторної співпраці;
 • адміністративний і консультативний супровід. 

І оскільки інвестиції у всьому світі залучаються подібним чином лише з різницею умов, що висуваються в процесі укладання угод, то варто розуміти, що українські громади конкурують з пропозиціями в інших країнах.Тому кожній ОТГ варто створювати передумови для такої конкуренції, ключовими з яких є:
 • визначення пріоритетних напрямків інвестицій для громади,
 • розробка схеми просторового планування території громади, аби на генеральних планах населених пунктів ОТГ з’явилися чітко визначені земельні ділянки, призначені для тих чи інших інвестиційних об’єктів із наявним забезпеченням інженерно-транспортною інфраструктурою,
 • надання максимально привабливих умов та пільг інвесторам (з орендної плати, місцевих податків, виплат у бюджет…),
 • відкритість і оперативність роботи органів місцевої влади (онлайн трансляції сесій місцевих рад, оприлюднення місцевого бюджету на офіційних сайтах громад, оперативне надання довідкової інформації)
 • створення тісної і конструктивної взаємодії представників ОТГ з кожним інвестором.

В ряді задач і завдань пожвавлення інвестиційної політики геоінформаційні технології безсилі, але вони максимально придатні для:
 • формування бази даних інформації про територію громади,
 • створення ефективного каналу поширення інформації про територію громади, її інвестиційну привабливість та пропозиції,
 • забезпечення відкритості і прозорості надання довідкової інформації про територію громади,
 • налагодження міжсекторної співпраці.

Геопортал - максимально ефективне і функціональне джерело оприлюдненої офіційної  інформації про територію громади.
Геопортал надає всім зацікавленим сторонам максимум інформації про умови та ресурси громади, можливості для аналізу у форматі онлайн карти з можливостями одночасного перегляду різних шарів даних у єдиному вікні карти, інструментами для вимірювань, побудов маршрутів і т.п.

А ще важливішою і ціннішою для інвесторів стає доступна офіційна інформація від місцевих органів влади про вже визначені інвестиційні об’єкти та проєкти.Так у рамках співпраці із фахівцями Львівської обласної державної адміністрації SOFTPRO розробили підсистему "Інвестиції", що підтримує дані про: