SoftPro: Земельний кадастр

Загальна інформація

Програмний комплекс SoftPro: Земельний кадастр був створений на основі легендарної системи Терен-ЗІС, яка була розроблена у  2001-2004 рр. за клієнт-серверною архітектурою з використанням прогресивних на той час засобів візуального програмування Delphi 5.0., СКБД Interbase, ГІС MapInfo 5.0 та ОС Windows 2000 (Windows NT).

За більш ніж 10-річний період експлуатації системи відбулися значні зміни в апаратних та загальносистемних програмних засобах комп’ютерних технологій, тому для забезпечення подальшого надійного й ефективного використання бази даних системи Терен-ЗІС  виникла необхідність створення нових модулів, що дозволять виконати переведення усіх її інформаційних ресурсів та інтерфейсних програм в середовище сучасної СКБД, яка буде постійно підтримуватися й оновлюватися синхронно з розвитком та оновленням операційних систем та інших загальносистемних програмних засобів.
Так і виник послідовник - програмний комплекс SoftPro:Земельний кадастр, який зберігає найкращі досягнення Терен-ЗІС і розвиває функціональні можливості на сучасному етапі, акцентуючи увагу на підвищенні ефективності та надійності експлуатації й подальшого розвитку системи на основі переведення усіх її інформаційних ресурсів та програмних компонент в середовище відкритої об’єктно-реляційної СКБД типу PostgreSQL, програмних засобі відкритих ГІС і уніфікованих геоінформаційних веб-сервісів.

Підсистеми

ПІДСИСТЕМА КАРТОГРАФІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

ПІДСИСТЕМА ВЕДЕННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ОБ`ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

ПІДСИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

ПІДСИСТЕМА НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ПІДСИСТЕМА ГЕОПОРТАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Функціональність

#
01
формати GeoJson для веб-картографування векторних моделей геопросторових даних;
02
формування типових запитів до бази даних та генерування звітів розробляються з використанням вбудованих SQL-функцій, що створюються й підтримуються засобами СКБД PostgreSQL.
03
синхронізацію навігатора та електронної карти за спеціальною командою та програмою відображення вибраних в реєстрі об`єктів на карті й навпаки;
04
формування діалогової форми об’єкта з повним складом його атрибутів та відомостей із зв’язаних таблиць для їх перегляду та оперативного документування;
05
підготовка і редагування геопросторових даних як у форматах окремих шейп-файлів, так і безпосередньо в базі геопросторових даних в середовищі СКБД PostgreSQL з розширенням PostGIS використовується відкрита система QGIS;
06
адміністрування бази даних системи в середовищі СКБД PostgreSQL системною утилітою типу pgAdmin III;
07
вибір об`єктів з реєстру за інтерактивним увімкненням фільтру на множині значень атрибутів об`єктів реєстру;
08
формування переліку об`єктів та відповідного екранного списку-навігатора для інтерактивного перегляду реєстру;
09
формування діалогової форми об’єкту з повним складом його атрибутів та відомостей із зв’язаних таблиць для їх перегляду та оперативного редагування;
10
експорт даних вибраної множини об`єктів реєстру в обмінні формати;
11
створення нових записів в реєстрі та заповнення діалогової форми його атрибутів;
12
вибір одного або групи об`єктів з використанням навігатора;
#
#
13
імпорт записів множини об`єктів в обмінних форматах в базу даних реєстру;
14
XML-формат обмінного файла системи Державного земельного кадастру;
15
файли результатів інвентаризації земельних ділянок у форматі in4;
16
геопросторові дані в форматах шейп-файлів ArcGIS та Mid-Mif або tab-файлів ГІС MapInfo;
17
SQL файл резервного копіювання бази даних або її окремих таблиць;
18
форматованих текстових файлів для експорту/імпорту таблиць атрибутів непросторових об`єктів бази даних;

SoftPro: Земельний кадастр

Переглянути

Нам довіряють