SoftPro: Земельний кадастр

Програмний комплекс SoftPro: Земельний кадастр був створений на основі легендарної системи Терен-ЗІС, яка була розроблена у  2001-2004 рр. за клієнт-серверною архітектурою з використанням прогресивних на той час засобів візуального програмування Delphi 5.0., СКБД Interbase, ГІС MapInfo 5.0 та ОС Windows 2000 (Windows NT).

Загальна інформація

За більш ніж 10-річний період експлуатації системи відбулися значні зміни в апаратних та загальносистемних програмних засобах комп’ютерних технологій, тому для забезпечення подальшого надійного й ефективного використання бази даних системи Терен-ЗІС  виникла необхідність створення нових модулів, що дозволять виконати переведення усіх її інформаційних ресурсів та інтерфейсних програм в середовище сучасної СКБД, яка буде постійно підтримуватися й оновлюватися синхронно з розвитком та оновленням операційних систем та інших загальносистемних програмних засобів.
Так і виник послідовник - програмний комплекс SoftPro:Земельний кадастр, який зберігає найкращі досягнення Терен-ЗІС і розвиває функціональні можливості на сучасному етапі, акцентуючи увагу на підвищенні ефективності та надійності експлуатації й подальшого розвитку системи на основі переведення усіх її інформаційних ресурсів та програмних компонент в середовище відкритої об’єктно-реляційної СКБД типу PostgreSQL, програмних засобі відкритих ГІС і уніфікованих геоінформаційних веб-сервісів.

Підсистеми та функціональність

ПІДСИСТЕМА КАРТОГРАФІЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

ПІДСИСТЕМА ВЕДЕННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ОБ`ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

ПІДСИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

ПІДСИСТЕМА НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ПІДСИСТЕМА ГЕОПОРТАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

01
формати GeoJson для веб-картографування векторних моделей геопросторових даних;
02
формування типових запитів до бази даних та генерування звітів розробляються з використанням вбудованих SQL-функцій, що створюються й підтримуються засобами СКБД PostgreSQL.
03
синхронізацію навігатора та електронної карти за спеціальною командою та програмою відображення вибраних в реєстрі об`єктів на карті й навпаки;
04
формування діалогової форми об’єкта з повним складом його атрибутів та відомостей із зв’язаних таблиць для їх перегляду та оперативного документування;
05
підготовка і редагування геопросторових даних як у форматах окремих шейп-файлів, так і безпосередньо в базі геопросторових даних в середовищі СКБД PostgreSQL з розширенням PostGIS використовується відкрита система QGIS;
06
адміністрування бази даних системи в середовищі СКБД PostgreSQL системною утилітою типу pgAdmin III;
07
вибір об`єктів з реєстру за інтерактивним увімкненням фільтру на множині значень атрибутів об`єктів реєстру;
08
формування переліку об`єктів та відповідного екранного списку-навігатора для інтерактивного перегляду реєстру;
09
формування діалогової форми об’єкту з повним складом його атрибутів та відомостей із зв’язаних таблиць для їх перегляду та оперативного редагування;
10
експорт даних вибраної множини об`єктів реєстру в обмінні формати;
11
створення нових записів в реєстрі та заповнення діалогової форми його атрибутів;
12
вибір одного або групи об`єктів з використанням навігатора;
13
імпорт записів множини об`єктів в обмінних форматах в базу даних реєстру;
14
XML-формат обмінного файла системи Державного земельного кадастру;
15
файли результатів інвентаризації земельних ділянок у форматі in4;
16
геопросторові дані в форматах шейп-файлів ArcGIS та Mid-Mif або tab-файлів ГІС MapInfo;
17
SQL файл резервного копіювання бази даних або її окремих таблиць;
18
форматованих текстових файлів для експорту/імпорту таблиць атрибутів непросторових об`єктів бази даних;

Before they sold out readymade gluten

Copper mug try-hard pitchfork pour-over freegan heirloom neutra air plant cold-pressed tacos poke beard tote bag. Heirloom echo park mlkshk tote bag selvage hot chicken authentic tumeric truffaut hexagon try-hard chambray.

Ви готові обговорити проєкт?

Наша команда складається з досвідчених фахівців, які готові зробити все можливе для того, щоб ваш сайт був успішним та задовольняв всі потреби вашого бізнесу. Звертаючись до нас, ви отримаєте якісну розробку сайту та гарантію на нашу роботу. Наша мета - забезпечити ваш бізнес успіхом та зростанням, тому зверніться до нас вже сьогодні та ми допоможемо вам запустити ваш сайт на новий рівень!