Українські та міжнародні стандарти і специфікації побудови сучасних ГІС та Геопорталів

Українські та міжнародні стандарти і специфікації побудови сучасних ГІС та Геопорталів

Автор статті: А. Г. ЧерінБудь-яка розробка системи повинна бути реалізована у відповідності до Українських та  Міжнародних стандартів, а також Європейської Директиви INSPIRE.

Відповідність українським стандартам

Відповідність українським стандартам забезпечує створення, об’єднання та накопичення даних в різних підрозділах як однієї організації, так й інших організацій з різних сфер діяльності. Це дозволяє використовувати накопичені дані та інтегрувати їх в єдиний інформаційний масив, що надає істотні переваги і збільшує ефективність її експлуатації. Дотримання стандартів в цілому забезпечує інтероперабельність як даних, так і сервісів, які взаємодіють з цими даними. Важливими для створення геоінформаційних систем є використання наступних українських стандартів:


- ДСТУ ISO 19101: 2009: Географічна інформація. Еталонна модель

- ДСТУ 8774:2018 Правила моделювання геопросторових даних

- СОУ 742-33739540 0010:200* КС БТД Загальні вимоги;

- СОУ 742-33739540 0011:200*КС БТД Каталог об’єктів і атрибутів;

- СОУ 742-33739540 0012:200* КС БТД Правила кодування та цифрового опису векторних даних;

- СОУ 742-33739540 0013:200* КС БТД Правила цифрового опису рельєфу;

- СОУ ISO 19113 КС БТД - Принципи оцінки якості топографічних даних;

- СОУ 742-33739540 0014:200* КС БТД Вимоги до якості топографічних даних;

- СОУ ISO 19114 Географічна інформація - Методи оцінки якості;

- СОУ 742-33739540 0015:200* КС БТД Цифрові ортофотокарти;

- СОУ 742-33739540 0016:200* КС БТД Правила підготовки до видання цифрових та електронних карт; 

СОУ 742-33739540 0017:200* КС БТД Обмінний формат геопросторових даних на основі географічної мови розмітки GML.

Створення системи у відповідності до українських стандартів забезпечить інформаційну та функціональну сумісності компонентів системи в рамках національної інфраструктури геопросторових даних на основі уніфікованої структури, єдиної системи класифікації і кодування топографічних об’єктів та їх атрибутів, правил цифрового опису векторних даних і цифрових моделей рельєфу, метаданих для топографічних об’єктів і наборів топографічних даних, форматів експорту/імпорту топографічних даних у процесі інформаційної взаємодії компонентів у середовищі системи та з іншими системами.

 В основу українського комплексу стандартів покладено такі загальні положення і принципи:

 · об’єктно-орієнтований підхід у моделюванні місцевості;

 · використання уніфікованої мови моделювання UML для подання концептуальних, структурних та інформаційних моделей;

 · повнота каталогу об’єктів та атрибутів, яка забезпечується повним переліком усіх типів об’єктів, що реєструються в системі, та їх атрибутів з доменами значень і відношеннями;

 · повнота ідентифікації об’єктів, коли кожному об’єкту присвоюється унікальний топографічний ідентифікатор – TOID, а також код за відповідним галузевим класифікатором, якщо такий існує;

 · допустимість декількох альтернативних просторових моделей подання одного й того ж об’єкта в системі, які мають однаковий топографічний ідентифікатор та пов’язані з єдиним набором атрибутивних даних для всіх варіантів просторового подання об’єкта;

 · підтримання топології векторної моделі об’єктів як мінімум на рівні пленарного графу для точок, вузлів і відрізків лінійних об’єктів та відрізків контурів об’єктів з площинним типом локалізації;

 · уведення як спільних метаданих для під набору об’єктів одного типу, так і метаданих про окремі об’єкти та/або їх атрибути, а також версій моделей об’єктів для реєстрації будь-яких змін просторових властивостей топографічних об’єктів та/або їх атрибутів;

 · максимально можливе застосування чинної системи класифікації та кодування топографічної інформації.

Відповідність міжнародним стандартам

Відповідність міжнародним стандартам забезпечує використання всієї множини даних в рамках міжнародних проектів, які охоплюють або безпосередньо стосуються України. Це забезпечує також доступ до всієї множини відкритих даних, сервісів та програм, які можна легко інтегрувати до існуючої системи без необхідності її доопрацювання. Важливим є створення системи з врахуванням наступних міжнародних стандартів:

 - ISO 19109:2015 Правила для прикладної схеми

 - ISO 19107:2003 Просторова схема

 - ISO 19108:2002 Часова схема

 - ISO 19110:2015 Методологія каталогізації об'єктів

 - ISO 19117:2012 Зображення

 - ISO 19123:2005 Схема геометрії і функцій покриття

 - ISO 19136:2007 Мова географічної розмітки GML

 - ISO 19103:2015 Мова концептуальних схем

 - ISO 19118:2011 Кодування

 - ISO/TS 19127:2005 Геодезичні коди і параметри

 - ISO 19112:2003 Просторова прив'язка за географічними ідентифікаторами

 - ISO 19119:2016 Сервіси

Дані стандарти ґрунтуються на загальних стандартах та концепціях сучасних інформаційних технологій та розвивають їх з урахуванням особливостей геопросторових даних та їх використання в прикладних системах. До концептуальних основ серії стандартів ISO 19100 можна віднести:

· об’єктно-орієнтований підхід до аналізу та опису об’єктів і процесів в сфері географічної інформації;

· концептуальне моделювання з використанням уніфікованої мови моделювання UML (Unified Modeling Language), мови опису інтерфейсів IDL (Interface Description Language) та мови об’єктних обмежень OCL ( Object Constraint Language);

 · гармонізація з загальними стандартами інформаційних технологій та обробки даних в тому числі: середовища відкритих систем OSE – Open System Environment/ISO/IEC TR 14252, відкритої розподіленої обробки даних ODP – Open Distribution Processing/ ISO/IEC10746- 1:1995, засоби моделювання концептуальних схем CSMF – Conceptual Schema Modelling

Facilities/ ISO/IEC 14481, структури системи довідкових інформаційних ресурсів IRDS – Information Resource Dictionary System/ ISO/IEC 10027:1990 тощо.

Відповідність директиві INSPIRE

Директива INSPIRE спрямована на створення інфраструктури просторових даних Європейського Союзу для цілей екологічної політики ЄС та політики чи заходів, які можуть мати вплив на навколишнє середовище. Ця директива дозволить обмінюватися просторовою інформацією про навколишнє середовище між організаціями державного сектору, полегшить доступ громадськості до просторової інформації по всій Європі та сприятиме формуванню політики через кордони.

Для розробки системи важливим є дотримання наступних специфікацій:

 - INSPIRE Data Specification on Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units

 - INSPIRE Data Specification on Bio-geographical Regions

 - INSPIRE Data Specification on Habitats and Biotopes

 - INSPIRE Data Specification on Land Use

 - INSPIRE Data Specification on Mineral Resources

 - INSPIRE Data Specification on Production and Industrial Facilities

 - INSPIRE Data Specification on Soil

 - INSPIRE Data Specification on Species Distribution

 - INSPIRE Data Specification on Sea Regions

 - INSPIRE Data Specification on Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features

 - INSPIRE Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities

 - INSPIRE Data Specification on Land Cover

 - INSPIRE Data Specification on Geology

 - INSPIRE Data Specification on Elevation

 - INSPIRE Data Specification on Hydrography

 - INSPIRE Data Specification on Geographical Names

 - INSPIRE Data Specification on Administrative Units

 - INSPIRE Data Specification on Addresses

Синхронізація та взаємодія з існуючими державними геопорталами

Для забезпечення інтероперабельності створення нових даних доцільним є взаємодія з існуючими ресурсами-постачальниками даних, як в розрізі картографічної підоснови так і в розрізі інформаційного наповнення системи відповідною профільною інформацією. Важливими для інтеграції є наступні національні проекти:

 · Геопортал Національної інфраструктури геопросторових даних України (http://nsdi.land.gov.ua/)

 · Геопортал адміністративно-територіального устрою України (http://atu.minregion.gov.ua/)

 · Публічна кадастрова карта України (http://map.land.gov.ua)

 · Геопортал Водних ресурсів України (http://map.davr.gov.ua:44481/)

 · Державна геологічна карта України (http://geoinf.kiev.ua/wp/interaktyvni-kartyspetsdozvoliv.htm)

 · Портал економічного та соціального відновлення (http://portal.mtot.gov.ua/)


Читайте також

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?

Детальніше
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.

Детальніше
Основні аспекти побудови геопорталів

Основні аспекти побудови геопорталів

Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів

Детальніше

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.