Використання відкритих георесурсів в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.

Використання відкритих георесурсів в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.

Автор статті: А. Г. Черін


Враховуючи низький загальний рівень забезпеченості території України актуальним картографічним покриттям для великої частини території країни, особливо дрібних населених пунктів, постає питання використання відкритих георесурсів (геоданих та геосервісів) в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.

Існує три можливі варіанти використання.

Варіант №1. Не використовувати відкриті георесурси

У наш час глобалізації та інформатизації, конкурентною та спроможною громадою буде та, яка навчилась збирати та правильно використовує всю наявну множину інформації. Тому підхід «Не використовувати відкриті георесурси» - анахронізм, який не повинен сприйматися громадськістю.

Варіант №2. Часткове використання відкритих георесурсів як допоміжний інструмент

Часткове використання відкритих георесурсів є оптимальним, особливо в умовах України. Слід використовувати відкриті дані для порівняльного аналізу. Особливо цікавими є дані OpenStreetMap та банки відкритих космознімків.

Варіант №3. Використовувати відкриті дані та сервіси як основу для публічних геоінформаційних систем.

Даний варіант побудови геоінформаційних систем на базі відкритих ГІС ресурсів має свої переваги та недоліки.

Переваги:

- безкоштовність даних та їх постійна актуалізація;

- дані в форматі бази геопросторових даних, що дозволяє виконувати ГІС аналіз, наприклад будувати маршрути, шукати за адресою, тощо;

- готова технічна інфраструктура;

- як наслідок - економія ресурсів.

Недоліки:

- Відсутній вплив на зміст інформації та гарантії цілісності даних. Складно, наприклад, змінити назву вулиці, прибрати недостовірну інформацію. Часто інформація в таких базах даних не відповідає офіційній. Крім того, частина даних може бути втрачена по різним причинам.

-За дані ніхто не відповідає. Робота соціальних служб (швидка, МНС, пожежна) та прийняття управлінських рішень має базуватись на достовірних даних з персоналізованою відповідальністю та чітким регламентом актуалізації інформації.

 - Відсутня важлива інформація та атрибути: такі ресурси не містять достатньо інформації для прийняття рішень, в більшості випадків публічні георесурси не володіють профільними наборами даних.

 - Технічні обмеження: Обмеження на використання, кількість переглядів, обсяг скачування.

 - Візуальне відображення інформації не відповідає стандартам щодо умовних знаків

Розглянемо світовий досвід. Геопортали країн, регіонів, муніципалітетів, кадастрів базуються виключно на офіційних даних. Яскравими прикладами є геопортали таких країн як Франція [https://www.geoportail.gouv.fr], Польща [http://mapy.geoportal.gov.pl], та міст м. Люблін [https://geoportal.lublin.eu/sipl/app/index], м. Устер [https://gis.uster.ch/]

А для мінімізації затрат: необхідно забезпечити повторне широке використання вироблених та наявних георесурсів та використовувати відкриті (Open Source) ГІС системи. Ці та інші підходи є основою інфраструктури НІГД, яку всі сучасні розвинені країни побудували і активно розвивають.

Висновки

 Офіційні георесурси мають  базуватись тільки на офіційних даних та супроводжуватись метаданими з чітким регламентом їх використання.

 Відкриті дані можна і треба використовувати як додаткові шари для порівняльного аналізу. Враховуючи, що такі глобальні системи побудовані за стандартами серії ISO 19100 та стандартами Open GIS Consorcium, легко можна забезпечити сумісність та інтеграцію таких даних.

Для економії ресурсів, також необхідно:

-     Забезпечити широкий доступ та надати метадані на всі створені та наявні георесурси для мінімізації дублювання та їх широкого повторного використання, тобто розвивати Національну інфраструктуру геопросторових геоданих.

-         слід використовувати частково або повністю відкриті геоінформаційні системи та побудовані на них прикладні рішення.

-         спільно використовувати апаратну та технічну інфраструктуру, наприклад, використовувати серверні потужності області для розміщення баз даних міст та районів, так само спільно використовувати інше технічне забезпечення.

Читайте також

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?

Детальніше
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.

Детальніше
Основні аспекти побудови геопорталів

Основні аспекти побудови геопорталів

Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів

Детальніше

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.