ТРЕНІНГ-КУРС У РАМКАХ ПРОЕКТУ

ТРЕНІНГ-КУРС У РАМКАХ ПРОЕКТУ "ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОГО СУСІДСТВА" В ЄРЕВАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ — М. В. Горковчук, Ю. В. Кравченко

 Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 2. - С. 36-38.

У рамках освітньої програми "TEMPUS" реалізується проект "Geographic information technology for sustainable development in Eastern neighbouring countries (GIDEC) 511322-TEMPUS-1-2010-SEJPCR", метою якого є модернізація вищої освіти у сфері геоінформаційних технологій та геодезії для підтримання сталого розвитку Вірменії, України та Молдови. Реформа в межах проекту поєднує можливості традиційної геодезії та картографії з новими технологіями, такими як географічні інформаційні системи (ГІС), щоб налаштувати в країнах-партнерах сучасну освіту.

Головним координатором цього проекту є Королівський технологічний інститут  Стокгольма (Швеція). Керує ним доктор Хуан Фан (Huuan Fan).

Програма "TEMPUS" насамперед забезпечує сталий розвиток Болонського процесу в Україні шляхом модернізації навчальних планів, враховуючи впровадження триступеневої структури, відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів, підвищення компетенції фахівців вищих навчальних закладів, посилення міжнародних зв’язків. Програма сприяє інтернаціоналізації університетів, створенню тривалого партнерства між українськими та європейськими вищими навчальними закладами, яке не припиняється й після завершення проектів, а також започаткуванню нових дослідницьких проектів або проектів з обміну.

З 6 по 19 листопада 2011 р. в Єреванському державному університеті архітектури та будівництва (Вірменія) викладачі Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету "Львівська політехніка", Технічного університету Молдови, Тираспольського державного університету, Єреванського державного університету будівництва та архітектури і Єреванського державного університету підвищували кваліфікацію за інтенсивним тренінг-курсом "Advanced GIS" (фото 1).


Це вже третій з чотирьох запланованих інтенсивних навчальних курсів підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів країн партнерів у рамках проекту "GIDEC", спрямований на підвищення компетенції фахівців у сфері геоінформаційних технологій на основі поглибленого вивчення можливостей одної з найпоширеніших у світі геоінформаційних систем ArcGIS 10.0.

Навчання проводив завідуючий лабораторією геодезичного оброблення даних Університету прикладних наук Штутґарта (Німеччина) професор Дітріх Шрьодер (Dietrich Schroder) (фото 2) та його асистент Оле Менсінґ (Ole Mensing).

Наукова та професійна діяльність Д. Шрьодера пов’язана з такими питаннями, як керування геоданими, програмування в геоінформатиці, міське планування землекористування, системи керування базами даних, адаптація ГІС-додатків і проведення ГІС-семінарів з гідрології та управління водними ресурсами тощо.

Упродовж двох тижнів слухачі курсів вивчали можливості програмного пакета ArcGIS 10.0, розглядали практичні проекти з використання ГІС у сфері туризму, управління земельними ресурсами, охорони навколишнього середовища, управління водними ресурсами та нерухомістю (фото 3).


У рамках проекту "Інтерактивна туристична карта" підготовлено туристичну карту Вірменії, яка забезпечила відображення та швидкий пошук місць туристичного сервісу, зокрема історичних пам’яток за їх фотографічним зображенням. Використовуючи можливості модуля Network Analyst створено мережу доріг. Схема дала змогу проектувати маршрути й аналізувати їх оптимальність за показниками відстані та часу.

Для виконання проекту "Аналіз рельєфу для проектування областей з підвищеним ризиком повеней" використано різні дані, що характеризують місцевість: про геологію, нахил земної поверхні, ґрунтово-рослинний покрив тощо у растровому форматі. Аналіз ризику виникнення процесів зсуву за кожним із цих показників ґрунтується на статистиці щільності накладення растрових карт. Застосування DEM-моделі та інструментів просторового аналізу ArcGIS 10.0 вирішує низку практичних завдань, зокрема визначення потенційних місць зсувів та їх характеристик, розрахунок об’ємів стоків під час повеней та опадів (мал.1).