Створено реєстр Альтернативна енергетика підсистеми Енергетика

Створено реєстр Альтернативна енергетика підсистеми Енергетика

Глобальна світова тенденція останніх років — необхідність переходу на відновлювані джерела енергії.

Коли ще в 2000-х роках це здавалося віддаленим майбутнім, то наприкінці 2010-го у міжнародних політичних і бізнесових колах з'явилося розуміння перспективи цього тренду на найближчі десятиліття.

Український уряд систематично працює над підтримкою розвитку стійкої відновлювальної енергетики в Україні, про що свідчать діючі постанови щодо Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки та звичайно Енергетична стратегія України до 2035 року. Ці документи окреслюють стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 2035 р , і оголошують ключові пріоритети: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність.


Спеціалісти SOFTPRO в рамках розробок для Львівської обласної державної адміністрації реалізували реєстр Альтернативна енергетика в складі підсистеми Енергетика, що містить реєстри Підстанцій, Вугільної промисловості, Нафтогазової промисловості.

Реєстр Альтернативна енергетика дозволяє аналізувати дані про  об'єкти у тому числі види станцій, місцеположення і потужність.