СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЕОПОРТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ — А. Г. Черін, М. В. Горковчук

СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЕОПОРТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ — А. Г. Черін, М. В. Горковчук

 Вісник геодезії та картографії. - 2013. - № 1. - С. 24-27.

Вступ. Сучасною координатною основою всіх геопросторових даних в Україні є Державна геодезична референцна система координат УСК-2000, яку реалізують на місцевості пункти Державної геодезичної мережі (далі – ДГМ). Підвищення рівня сервісу доступу до інформації про пункти ДГМ повинно ґрунтуватися на використанні сучасних геоіформаційних технологій на базі відкритих веб-ресурсів у вигляді веб-сервісів.

2 січня 2013 р. запрацював розроблений у Науково-дослідному інституті геодезії і картографії новий геоінформаційний ресурс — геопортал Державної геодезичної мережі України (далі геопортал ДГМ); http://dgm.gki.com.ua/. Метою створення ресурсу є інформаційна підтримка процесу використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 не тільки при виконанні геодезичних робіт для цілей топографічного картографування, а й у питаннях ведення Державного земельного кадастру, підготовки профільних геопросторових даних містобудівного планування для систем містобудівного кадастру та інших сфер, як це визначено нормативними актами останніх років щодо впровадження УСК-2000 та розвитку кадастрових систем [6,7].

Нас сьогодні геопортал уже можна розглядати як невід’ємну складову проекту «УСК-2000». Середня кількість відвідування геопорталу ДГМ — близько 500 на день та має сталу тенденцію до зростання. Геопортал ДГМ постійно розвивається. Для забезпечення обслуговування запитів і потреб користувачів до його функцій входить підтримка операції реєстрації користувачів та зворотного зв’язку. За перший місяць роботи ресурсу зареєструвалося понад 1 000 користувачів, отримано й опрацьовано сотні запитів, щодо інформації про УСК-2000, координати пунктів ДГМ, перетворення координат у систему УСК-2000 з інших систем тощо. Більшість цих питань висвітлено в спеціальному розділі порталу «Питання/відповіді» (http://dgm.gki.com.ua/ua/faq) та узагальнено далі в даній публікації.

Загальні відомості про Державну геодезичну мережу України. ДГМ є мережею, що забезпечує поширення системи відліку координат, висот та прискорення сили ваги на територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж.

ДГМ складається з таких структурних сегментів: Українська постійно діюча мережа спостережень ГНСС (УПМ ГНСС); планова геодезична мережа 1-3 класів та мережа згущень 4 класу; нівелірна мережа I-IV класів; гравіметрична фундаментальна мережа та мережа 1 класу. Для функціонування ДГМ використовуються системи відліку: система координат — Державна геодезична референцна система координат УКС-2000 року; система висот — Балтійська 1977 року; гравіметрична система відліку — Міжнародна гравіметрична система 1971 р. (IGSN-71).


Інформаційні ресурси геопорталу складають базу метаданих про пункти ДГМ, відомості з банку геодезичних даних України, цифрові та електронні карти, космічні знімки на територію країни. У структурі банку можна виділити: базу даних пунктів геодезичних мереж; бази геодезичних, нівелірних та гравіметричних вимірювань; базу параметрів зв’язку місцевих систем координат; базу даних системи класифікації та кодифікації; бази моделей прискорення сили ваги, рельєфу, трансформаційного поля та квазігеоїда.

Геопортал  підтримує формування та візуалізацію електронних карт з такими основними шарами: електронні топографічні карти в масштабах 1:5 000 000-1:100 000; геодезичні пункти 1-4 класів; нівелірні пункти I та II класів; лінійно-кутові побудови геодезичних мереж 1-4 класів; рамки трапецій за міжнародним розграфленням аркушів топографічної карти; межі адміністративно-територіальних одиниць України; супутникові зображення на територію України з картографічного сервісу компанії «Microsoft Bing Maps» [8].

Для управління метаданими про пункти ДГМ на базі сервісу каталогу з стандартами ISO 19110 Geographic information  Methodology for future cataloguing (Методологія каталогізації просторових об’єктів) та ISO 19115 Geographic information  Metadata (Метадані) розроблено спеціальний профіль метаданих, який призначено для опису основних відомостей про пункти ДГМ (див. табл.2).


Архітектура геопорталу ДГМ (мал.1) відповідає міжнародним стандартам серії ISO/TC 211 — Geographic information/Geomatics (Географічна інформація/Геоматика) [9] та стандартам OpenGIS відкритого геопросторового консорціуму OGC [10]. Вона базується на 3-рівневій сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA) з такими основними складовими: система керування базою геопросторових даних (СКБГД), геоінформаційні сервіси та засоби підтримання інтерактивної електронної карти «тонкого клієнта».


СКБГД реалізовано на основі системи PostgreSQL з розширенням PostGIS, що виконує понад 300 функцій для підтримання даних абстрактного типу «Геометрія» [11]. Ці засоби вільно поширюються за ліцензією типу BSD: PostgreSQL Licence, яка підтверджена організацією «Open Source Initiative» і забезпечує на практиці стабільну роботу, повністю задовольняють вимоги стандартів серії ISO 19100 щодо підтримання SQL-доступу до баз геопросторових даних. Застосування технології СКБГД забезпечує повну незалежність засобів геопорталу та банку даних від форматів будь-якої інструментальної ГІС.

У складі геопорталу реалізовано набір геоінформаційних сервісів, які забезпечують відображення растрових і векторних даних, пошук та управління інформацією, реєстрацію користувачів, публікацію даних (мал.2).