Основні принципи побудови Геопорталів

Основні принципи побудови Геопорталів

Автор статті: А. Г. Черін      


В Україні всі останні роки посилюється інформатизація суспільства. Створюється багато електронних сервісів та порталів, що охоплюють всі сфери економіки і нашого життя. Інформаційні системи та засоби їх побудови також постійно і стрімко розвиваються. Чітко виділяються основні тенденції та напрями розвитку(Тренди) побудови сучасних інформаційних систем, серед основних є:

  1. Перехід від інформаційних до геоінформаційних систем (ГІС), що мають переваги звичайних інформаційних систем та додатково містять спеціалізовані функції для роботи з просторовими компонентами наборів даних.
  2. Портальні технології, що дозволяють надавати широкий доступ до ресурсів та сервісів онлайн з будь-якого пристрою та місця.

Геоінформаційні системи побудовані як набір онлайн сервісів, доступних через веб-портал, називаються Геопорталом.

Розрізняють декілька рівнів Геопорталів за охопленням території: Світові, Транснаціональні(Европейські та ін.), Національні, Регіональні, Місцеві.

Прикладами Геопорталів світового рівня є Google MAP, Bing Map, OSM та ін. 

Прикладами в Україні - Геопортал адміністративно-територіального устрою. Публічна кадастрова карта та ін.

Геопортальні технології пройшли декілька етапів стандартизації даних та геосервісів і світовою спільнотою напрацьовані чіткі принципи побудови геопорталів. Дотримання цих принципів дозволить не тільки правильно будувати і розвивати геопортал, та й інтегрувати його в світовий геоінформаційний простір. Крім того це дозволить використовувати готові компоненти та дані. Наразі розроблені та активно розвиваються бібліотеки готових геокомпонентів в тому числі і Open Source (для відкритого користування). Також існують великі об'єми геопросторових даних, побудованих за цими стандартами, що охоплюють цілий світ і Україну зокрема. Це і бази геопросторових даних( OSM та ін.), космознімки (landsat та ін.) , та геосервіси - Google TMS, Google Geocoding та ін.

Якщо гармонізувати ці принципи побудови геопорталів для України, то основними є наступні:

  • Використання сучасних геоінформаційних технологій
  • Врахування міжнародного досвіду участі в реалізації геоінформаційних систем та геопорталів
  • Відповідність міжнародним стандартам серії ISO 19100 "Географічна інформація / Геоматика"
  • Відповідність положенням Директиви Європейського парламенту та Ради 2007/2/WE від 14 березня 2007 р. яка встановлює інфраструктуру геопросторової інформації в Європейському Співтоваристві (INSPIRE)
  • Інтеграція базових та профільних геопросторових даних в базі геоданих(БГД) Геопорталу на основі геокодування об'єктів за координатами (ISO 19111) за географічними ідентифікаторами (ISO 19112)
  • Модульність системи для забезпечення етапності розвитку та розгортання 
  • Зв'язок з законопроектом "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", що встановлює загальні правові основи створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації

Ця стаття є стартовою для циклу матеріалів, що описують кожен з наведених вище принципів: потребу та технічні рішення забезпечення відповідності геопорталів даним принципам.

Читайте також

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?

Детальніше
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.

Детальніше
Основні аспекти побудови геопорталів

Основні аспекти побудови геопорталів

Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів

Детальніше

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.