НАВЧАННЯ З КУРСУ

НАВЧАННЯ З КУРСУ "ОСНОВИ ГІС" У ПОЛІТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВАЛЕНСІЇ — Н. Ю. Лазоренко, А. Г. Черін

 Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 3. - С. 47-50.

Вступ. Транс’європейська програма мобільності навчання в університетах (TEMPUS) – це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу державам світу в модернізації систем їх вищої освіти через активізацію співробітництва між вищими навчальними закладами країн ЄС і країн-партнерів. Україна при єдналася до цієї програми у 1993 р.

Наразі ця програма відкрита для вишів та інших інституцій, які працюють у сфері вищої освіти. Станом на сьогодні вона об’єднує 27 країн-членів Європейського Союзу, 17 країн Європейської політики добросусідства (у т. ч. й Україну), 5 країн Центральної Азії, 5 Балканських країн. У програмі на основі самофінансування можуть брати участь і вищі навчальні заклади Туреччини, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвеґії, Швейцарії, Хорватії та Республіки Македонія.

Програма запроваджена 1990 р. і вже пройшла кілька етапів розвитку. Наразі реалізується четвертий її етап, розрахований на 2007-2013 рр. У програмі TEMPUS-IV визначено три основних напрями реформування сфери вищої освіти, які розвивають загальну стратегію ЄС і збігаються із завданнями освітньої програми ЄС "Навчання впродовж життя" (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією і положеннями Болонського процесу:

1) модернізація навчальних програм;

2) удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти;

3) посилення зв’язків між освітніми закладами та суспільством (громадянським суспільством, ринком праці тощо).

Програма надає можливість країнам-партнерам обирати для себе пріоритетні напрями вищої освіти й заохочує всіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати нові інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги.

До 1993 р. програма TEMPUS була спрямована на удосконалення управління закладами освіти, оновлення та розроблення нових навчальних програм, підвищення кваліфікації викладачів, особливо з таких дисциплін, як економіка, іноземні мови, суспільні науки, європейські студії та право. З 2000 р. до проектів програми стали долучатися підприємства, неурядові організації, органи влади. Так, учасниками проектів TEMPUS в Україні стали Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства освіти і науки, молоді та спорту, екології та природних ресурсів, аграрної політики, обласні державні адміністрації та міські ради, Українська спілка промисловців та підприємців, аграрні підприємства і науково-дослідні інституції. Програмою передбачена допомога у придбанні нового сучасного обладнання для університетів – комп’ютерів і спеціального лабораторного оснащення, у проведенні наукових досліджень.

Пріоритети та напрями реалізації програми TEMPUS-IV в Україні пов’язані насамперед з розвитком Болонського процесу. Детальніше з цим проектом можна ознайомитися на сайті http://eacea.ec.europa.eu/tempus.

Географічні інформаційні технології для сталого розвитку Країн східного сусідства. 14 грудня 2010 р. було підписано договір про виконання проекту Geographic Information technology for sustainable Development in Eastern neighboring Countries (GIDEC) – Географічні інформаційні технології для сталого розвитку Країн східного сусідства. Це проект у рамках структури навчальної програми 511322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR реформування вищої освіти у сфері геоінформаційних технологій та геодезії. Проект реалізується університетами Швеції, Іспанії, Німеччини, Вірменії, України та Молдови. Він розрахований на три роки: з 15 жовтня 2010-го по 14 жовтня 2013-го. Головним його координатором є Королівський технологічний інститут (Стокгольм, Швеція). Керує цим проектом доктор Хуан Фан (Huaan Fan). Учасниками проекту TEMPUS стали Київський національний університет будівництва і архітектури та Національний університет "Львівська політехніка". Координатори проекту від цих двох вищих навчальних закладів: Ю. О. Карпінський, професор, завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії, в. о. директора Науково-дослідного інституту геодезії і картографії – від Київського національного університету будівництва і архітектури та К. Р. Третяк – професор, директор Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка".

Основні завдання проекту – підтримання сталого розвитку в країнах-партнерах компетентними спеціалістами у сфері геоінформаційних технологій, які добре обізнані в питаннях розвитку суспільства своїх країн та із завданнями Болонського процесу.

Мета проекту – модернізація вищої освіти у сфері геоінформаційних технологій та геодезії для підтримання сталого розвитку у Вірменії, Україні та Молдові. Реформа має поєднати традиційну геодезію і картографію з новими технологіями, такими як географічні інформаційні системи (ГІС), щоб створити в країнах-партнерах сучасну структуру освіти.

Проектом передбачається підвищення кваліфікації викладачів з країн-партнерів у сфері сучасних геоінформаційних технологій (ГІТ) та новітніх методик навчання. Планується проведення чотирьох інтенсивних навчальних курсів в університетах Іспанії, Німеччини та Швеції.

Основні завдання проекту – посилення зв’язку між освітою у сфері ГІТ і суспільствами країн-партнерів завдяки створенню Консультативної ради й сервісного центру працевлаштування студентів; проведення опитування серед провідних організацій у сфері ГІТ у кожній країні; реформування чинних та створення нових навчальних програм у цій сфері; відкриття шести ГІС-лабораторій у Вірменії, Молдові та Україні; підвищення кваліфікації викладачів з питань сучасних технологій і концепцій, яке включає чотири інтенсивних тренінг-курси за обраними темами з геодезії та ГІС; впровадження нових педагогічних методів та механізмів гарантування якості освіти у сфері геоінформаційних технологій; створення системи дистанційного навчання, що базується на інтернет-технологіях у Вірменії, Молдові, Україні для підтримання студентів денної та заочної форм навчання, а також фахівців для постійного підвищення їх кваліфікації [1].

Організація роботи навчального курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії. 4-17 квітня 2011 р. у цьому університеті в Іспанії у рамках проекту GIDEC відбулося двотижневе навчання викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури та Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю "Геоінформаційні системи і технології".

Університет Валенсії є динамічною інноваційною громадською інституцією, яка займається навчанням і науковими дослідженнями, а також підтримує соціальні міжнародні зв’язки. Це порівняно молода установа, її історія налічує лише сорок років, хоча деякі її підрозділи, такі як Технічна школа промислової інженерії Валенсії (EUITI), Вища політехнічна школа Алькой і факультет образотворчих мистецтв, існують вже понад століття.

Політехнічний університет було засновано в 1968-1969 рр. як Вища політехнічна школа Валенсії, яка інтегрувала Школу сільськогосподарського машинобудування, організовану в 1959 р., Школу архітектури (1966 р.) і Школу будівництва та промислового виробництва (1968 р.). Власне роком заснування Політехнічного університету Валенсії вважають 1968 р., коли Школа архітектури стала незалежною від Школи архітектури Барселони, і стала підрозділом цього університету.

Університет налічує 13 факультетів і шкіл, серед яких 9 вищих технічних шкіл, факультети ділового адміністрування та управління, комп’ютерних наук, образотворчого мистецтва; школи сільськогосподарського машинобудування, прикладної інформатики, архітектури, управління будівництвом, цивільного будівництва, інженерного дизайну; школа в галузі геодезії, картографії та досліджень; школа промислового будівництва; школа телекомунікації; школа сільського середовища і енології (наука про виноробство), Вища політехнічна школа Алькой; Вища політехнічна школа Гандія.

Територія університету займає близько 106 000 м2, з яких 5 200 м2 під будівлями, решта – зелені насадження (фото 1). У ньому навчається 36 187 осіб. Це також один з провідних навчальних закладів у сфері університетського спорту, що має сучасний і повністю обладнаний комплекс спортивних об'єктів. Студенти мають широкий вибір занять творчою діяльністю: мистецтво, кіно, література, театр, мультимедіа, фотографія, цифрова культура, різні форуми для обміну ідеями, змагань, музей скульптури під відкритим небом, колекція художніх творів тощо [2].


Метою навчального курсу "Основи ГІС" є засвоєння визначальних понять прикладної географічної інформаційної науки, вивчення найважливіших об’єктів та інструментів ArcGIS і gvSIG (відкрите прикладне забезпечення ГІС створене завдяки регіональному органу управління Валенсії), а також засвоєння знань про різні типи даних та основні інструменти аналізу (керування, візуалізація, символіка та запити) з найуживанішими розширеннями.

Навчальний курс охоплює такі теми:

1. Ознайомлення з університетом та зі змістом навчального курсу, спілкування з викладачами.

2. Студіювання знань про основні концепції ГІС.

3. Освоєння прикладного програмного забезпечення (геоінформаційних програмних продуктів) ArcGIS 9.2 та gvSIG.

4. Навчальна поїздка до Каталонського інституту картографії (м. Барселона).

Двотижневий курс навчання в університеті було організовано для 19-ти осіб – молодих викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури (Н. Лазоренко, А. Черін), Національного університету "Львівська політехніка" (Л. Бабій, І. Колб, Ю. Голубинка, М. Маланчук), Єреванського державного університету архітектури та будівництва (В. Ховханнісян, А. Маргарян, Н. Гюр'ян, А. Грігорян, Н. Харутюнан), Єреванського державного університету (Н. Манукян, С. Нахапетян), Державного вірменського аграрного університету (С. Сафарян, Т. Меліксетян), Технічного університету Молдови (В. Грама, Л. Ністор-Лопатенко), Тираспольського державного університету (В. Ділан, Л. Сапатіна) (фото 2).


Зміст курсів передбачав вивчення таких тем:

Огляд ГІС і компоненти ГІС-карти.

Вивчення бази даних ГІС і макети карт.

Системи координат і картографічні проекції.

Растрові й векторні дані.

Географічні дані.

Запити.

Створення геопросторових баз даних і класів об’єктів.

Просторовий аналіз.

Вирішення просторових задач за допомогою запитів і просторового аналізу.

Вивчення програмних продуктів ArcGIS 9.2 та gvSIG.

Поїздка до Каталонського інституту картографії (фото 3). Інститут є державною установою з кінця 1982 р. Його діяльність регулюється Законом про географічну інформацію від 27 грудня 2005 р. і Постановою автономного уряду Каталонії від 24 жовтня 2006 р. Він підпорядковується Департаменту земельної політики і громадських ро біт уряду Каталонії.