Статті

26 червня 2017
ЗАСОБИ WEB-КАРТОГРАФУВАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ MS SILVERLIGHT - А. Лященко, А. Черін
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії.<br> Наведено результати аналізу властивостей Silverlight-технології, визначені сфери її ефективного використання для геоінформаційних додатків в Інтернеті. Наведено основні сценарії побудови Web-картографічних сервісів у середовищі SIilverlight. Узагальнена технологічна схема підготовки та використання XAML електронних карт в Інтернеті.
ЗАСОБИ WEB-КАРТОГРАФУВАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ MS SILVERLIGHT - А. Лященко, А. Черін
01 листопада 2019
Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю
З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?
Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю
22 квітня 2019
Використання відкритих георесурсів в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.
Розглянуто три варіанти використання відкритих георесурсів, акцентовано увагу на Їх превагах та недоліках.
Використання відкритих георесурсів в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.
17 квітня 2018
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТОПОГРАФІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВОСТІ — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Т. М. Квартич
Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 3. - С. 27-31. <br> Розглядається класифікація, основні принципи створення і структура організації системи топографічного моніторингу місцевості як засобу актуалізації баз геопросторових даних.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТОПОГРАФІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВОСТІ — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Т. М. Квартич
02 травня 2019
Основні аспекти побудови геопорталів
Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів
Основні аспекти побудови геопорталів
10 квітня 2018
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ — А. Г. Черін
Вісник геодезії та картографії. - 2009. № 4 (61). - С.34-39 <br> Огляд затверджених OGC стандартів у сфері геоінформаційних сервісів.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ — А. Г. Черін
11 квітня 2018
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ БАЗИ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. В. Рунець
Вісник геодезії та картографії. - 2010. № 2. - С.28-36 <br> Концепція, призначення, структура і принципи розробки комплексу стандартів для цифрового представлення топографічних об'єктів в базах просторових даних, з урахуванням стандартів комплексу ISO 19100 "Географічна інформація/геоматика"
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ БАЗИ ТОПОГРАФІЧНИХ ДАНИХ — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. В. Рунець
11 квітня 2018
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ ТОПОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ — Р. В. Рунець, А. Г. Черін
Вісник геодезії та картографії. - 2010. № 3. - С.31-35<br> Принципи формування, структура і склад електронного каталогу топографічних об’єктів для наборів геопросторових даних, які відповідають загальній методології створення каталогів об’єктів географічної інформації за проектом міжнародного стандарту ISO 19110
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ ТОПОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ — Р. В. Рунець, А. Г. Черін
12 квітня 2018
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЕОПОРТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ — А. Г. Черін, М. В. Горковчук
Вісник геодезії та картографії. - 2013. - № 1. - С. 24-27. <br> Розглядаються функціональні можливості геопорталу Державної геодезичної мережі України. Описані основні технології побудови ресурсу. Показана структура бази даних і архітектура геопорталу. Охарактеризовані інформаційні ресурси порталу. Наведені загальні відомості про структуру Державної геодезичної мережі.
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЕОПОРТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ — А. Г. Черін, М. В. Горковчук
12 квітня 2018
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ВЕКТОРНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ — Горковчук М. В.
Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 53. - С. 88-95.<br> Розглянута загальна схема оцінювання цифрових наборів даних, описана структура бази даних вимог та основні елементи якості даних розробленої автором системи оцінювання якості цифрових наборів даних геоінформаційного забезпечення перепису населення.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ВЕКТОРНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ — Горковчук М. В.
13 квітня 2018
КАРТОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2013 р. — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук
Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 6. - С. 25-32. <br> Розглядаються методологічні, організаційні та технологічні аспекти картографічного і геоінформаційного забезпечення 2-го Всеукраїнського перепису населення 2013 року. Аналізується структура цифрових карт адміністративно-територіального устрою України і адресних планів міст для перепису населення. Представлена організація і функції спеціалізованої ГІС для автоматизації переписного районування території.
КАРТОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2013 р. — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук

Дізнавайтесь про наші новини першими