«Реєстр світлофорних об’єктів»

«Реєстр світлофорних об’єктів»

Одним з важливіших компонентів організації дорожнього руху у великих населених пунктах є світлофорні об’єкти, які регулюють транспортні та пішохідні потоки на перехрестях вулиць та на їх окремих ділянках.

Кожний світлофорний об’єкт (СО) представляє собою комплекс різноманітного обладнання (світлофори, дорожні знаки, пристрої звукового оповіщення, табло виклику пішоходів), яке з використанням світової, звукової та візуальної сигналізації регулює послідовність та тривалість фаз руху транспортних та пішохідних потоків. Узгодженість роботи обладнання, яке входить до складу СО в сучасних технічних рішеннях забезпечується використанням спеціального пристрою – контролера, який по суті є мікрокомп'ютером із заданою програмою функціонування. 

Розглядаючи світлофорний об’єкт з різних точок зору, можна виділити декілька головних аспектів його розуміння:

з точки зору права – це об’єкт правових відносин, існування якого регулюється нормативними документами та правовими угодами;
з точки зору цифрової моделі – це, зокрема, просторовий об’єкт, який має певне місце розташування та характеризується певними властивостями; 
з точки зору організації дорожнього руху - це група технічних засобів регулювання дорожнього руху, які здійснюють узгоджене між собою регулювання транспортних та пішохідних потоків на певній ділянці вулично-дорожньої мережі згідно вставленого технічною документацією режиму роботи;
з точки зору учасників дорожнього руху - це прилад, який забезпечує режими руху всіх учасників дорожнього руху в зоні його дій;
з точки зору будівельників, фінансистів - це об’єкт капітального будівництва;
з точки зору технічних фахівців - це складний сучасний комплексний пристрій, який у більшості випадків має свій комп'ютер (контролер), який забезпечує функціонування світлофорного об’єкту у відповідності до закладених в нього програм з урахуванням великої кількості параметрів,  що забезпечує безпечний режим пересування учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі;
з точки зору експлуатаційних організацій - це обладнання, яке потребує проведення заходів з утримання та ремонту.

Кількість та розташування світлофорних об’єктів в населеному пункті залежить від багатьох різноманітних зовнішніх факторів, які діють в його межах: природніх умов, розташування функціональних зон, характеристик вулично-дорожньої мережі, кількості та розподілу транспортних засобів, особливостей щоденного та тижневого трафіку в межах населеного пункту та прилеглих до нього територій тощо. В населених пунктах, розташованих в Україні, кількість світлофорних об’єктів коливається від кількох одиниць до кілька сотень та більша їх частина розміщується в центральній частині населеного пункту та на перехрестях магістральних вулиць загальноміського та районного значення.

Зростання населеного пункту, збільшення в ньому багатоповерхової житлової та комерційної забудови, зростання кількості транспортних засобів, у тому числі за рахунок іногородніх транспортних засобів, призводять до ускладнення організації дорожнього руху, та зазвичай, к збільшенню кількості світлофорних об’єктів.

В умовах великого населеного пункту всі наведені причини обумовлюють необхідність впровадження комплексної системи обліку СО, оперативного управління режимами роботи кожного окремого СО та забезпечення злагодженої роботи СО між собою та іншими технічними засобами регулювання дорожнього руху (яскравий приклад - забезпечення режиму «зеленої хвилі» на окремих ділянках вулиць населеного пункту).

Багатоаспектне розуміння світлофорного об’єкту, забезпечує визначення комплексу практичних задач з планування, моделювання, проектування, обліку, інвентаризації, паспортизації, будівництва, утримання, ремонту, та у разі необхідності, демонтажу світлофорних об’єктів. З точки зору проектування автоматизованих систем управління використання такого підходу дозволяє побудувати цифрову модель "життєвого циклу" СО.

Вирішення складної комплексної задачі розпочато з практичних завдань, які виконують підприємств-балансоутримувачі СО. А саме: створення програмного забезпечення для обліку СО, обладнання, яке входить до їх складу, забезпечення відображення місць розташування обладнання на планово-картографічній основі, забезпечення просторового аналізу, обліку документації та руху обладнання (з точки зору товарно-матеріального обліку). 

Фахівцями в галузі організації та безпеки дорожнього руху за безпосередньою участю нашої компанії  було розроблене програмне забезпечення (ПЗ), яке забезпечує автоматизацію виконання вищенаведених завдань.
Програмного забезпечення отримало робочу назву «Реєстр світлофорних об’єктів».

Враховуючи зазначені вище аспекти, до цього програмного забезпечення були висунуті наступні основні вимоги:

наявність сервісів по внесенню, збереженню, використанню та відображенню інформації про світлофорні об’єкти та обладнання, яке входить до їх складу;
підтримка визначеної в населеному пункті місцевої системи координат при відображенні СО на планово-картографічній основі;
підтримка просторової складової інформації та підтримка відповідних сервісів (наприклад, відображення об’єктів на планово-картографічній основі, проведення просторового аналізу, виконання картометричних операцій тощо);
наявність багатокористувацького режиму роботи;
наявність мобільної версії;
наявність сервісів зворотного зв’язку;
підтримка структур просторових даних, які відповідають вимогам Закону України «Про національну інфраструктуру просторових даних» з метою майбутньої інтеграції з іншими інформаційними системами;
наявність сервісів щодо відображення руху обладнання, змін стану світлофорного об’єкту та змін інформації про світлофорний об’єкт;
підтримка основних форматів обміну просторових даних;
наявність сервісів по роботі з цифровими зображеннями документів (можливість створення цифрових архівів).

Скажімо декілька слів про функціонал розробленого програмного забезпечення.

«Реєстр світлофорних об’єктів» дозволяє здійснювати роботу з інформацією, як на рівні СО з точки зору комплексного об'єкту, так і на рівні обладнання, яке входить до їх складу.
На рівні світлофорних об’єктів можна створювати та редагувати записи про них, вносити та редагувати атрибутивні дані, здійснювати пошук об’єктів (по назві та інвентарному номеру), формувати вибірки за допомогою фільтрів (за районом розташування, адресом, балансоутримувачем, статусом, наявністю обладнання та документів), переглядати місце розташування об’єкта та обладнання на планово-картографічній основі, формувати документи (переліки обладнання, акти розбіжностей, інвентаризаційні описи) щодо об’єктів цілком на увесь район, експортувати  у форматах *.csv та *.xls відомості з реєстру об’єктів.

Кожен СО має власну "облікову електронну картку", яка є унікальна та дозволяє однозначно ідентифікувати СО. 

Функціонал електронної картки дає можливість працювати (завантажувати, редагувати, переглядати, архівувати)  з електронними копіями документів (акти ведення в експлуатацію, плани підключення, схеми розташування обладнання, циклограми, схеми по-фазного роз’їзду) про світлофорний об’єкт та режими його роботи, формувати в електронному вигляді документи (переліки обладнання, акти розбіжностей, інвентаризаційні описи, схеми розміщення обладнання), формувати та редагувати записи про обладнання, переглядати зміни стану (реконструкція, капітальний ремонт, штатне функціонування, демонтаж) світлофорного об’єкту, зміни набору інформації про світлофорний об’єкт у розрізі часу, переглядати фотозображення обладнання. Склад технічної документації визначається користувачами в залежності від виробничих потреб.