Повернутися до всіх кейсів

ГІС для Рівненської атомної електростанції

Створення ГІС РАЕС  було завершено у 2013 році для подальшого її розвитку з метою ведення єдиної цифрової топографічної основи на територію промислового комплексу ВП РАЕС та забезпечення інформаційних потреб підрозділів на основі сучасних геоінформаційних технологій.

Система є серверно-орієнтованою, тобто все програмне забезпечення встановлюється на єдиному сервері, а користувачі мають доступ до нього через веб-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Opera чи Firefox). Така структура системи забезпечує необмежену кількість робочих місць і не висуває вимоги до програмного та апаратного забезпечення комп’ютера користувача.
Всі дані зберігаються в базі даних на сервері.

Система забезпечує інтеграцію з іншими інформаційними та геоінформаційними системами, тобто присутня можливість підключення даних системи в середовище Quantum GIS, AutoCad, MapInfo, ArcGIS, QGIS та інші. Між даними з іншого програмного забезпечення забезпечується імпорт/експорт даних, а також їх синхронізація. За основу роботи з базою даних обрано геоінформаційну систему Quantum GIS.

Програмне забезпечення ГІС РАЕС побудовано за логічною архітектурою “ клієнт-сервер ” у складі сервера бази даних і програмних додатків та "легкого клієнта" на основі концепції DHTML. Програма розроблена в операційній системі Linux/Windows з використанням мов програмування: Javascript, PHP, C++, HTML, CSS, AJAX, JQUERY. Для управління геопросторовими даними на клієнті у веб-середовищі мова SVG.
Сервер бази даних реалізовано в системі керування об’єктно-реляційної бази даних (СКБД) PostgreSQL, що розроблена в Каліфорнійському університеті Берклі (США) та вільно доступна в мережі Інтернет, включаючи вихідні тексти програм та документацію. Для управління геопросторовими даними на сервері, використовується стандартний модуль розширення  СКБД PostgreSQL – Postgis.   

Клієнтські компоненти функціонують в середовищі стандартного веб - браузера Chrome 1.0, Mozilla 1.0, Opera 9.0, MS Internet Explorer 9.0 та завантажуються із сервера на початку сеансу роботи як звичайна HTML-сторінка з мінімальним обсягом інформаційних ресурсів, необхідних для підтримки графічного інтерфейсу взаємодії користувача з програмою. 
Така логічна клієнт-серверна архітектура ГІС РАЕС допускає масштабування та різні види фізичної реалізації конкретних програмно-технічних комплексів.

До базових фізичних реалізацій логічної “клієнт-серверної архітектурою” ГІС РАЕС можна віднести:

  • ”автономна ГІС РАЕС ” з розміщенням усіх серверних та клієнтських компонентів на одному комп’ютері (режим одного користувача);
  • ”локальна ГІС РАЕС ” з розміщенням серверної частини (бази даних та програмних додатків) на серверному комп’ютері локальної обчислювальної мережі, в якій можуть працювати декілька клієнтських персональних комп’ютерів з регламентованим доступом до сервера ГІС РАЕС в локальній мережі;
  • ”корпоративна ГІС РАЕС ” з розміщенням серверної частини на веб - сервері та множиною клієнтських персональних комп’ютерів з регламентованим доступом до сервера ГІС РАЕС в  мережі Інтернет/Інтранет. 

Логічна й функціональна структура реалізації ГІС РАЕС зумовлена сучасними технологіями розроблення та середовищем функціонування програмних засобів з архітектурою ”клієнт-сервер”. 
Система побудована за концепцією DHTML. Вона розглядає HTML-документ як об'єктну структуру, використовує поєднання статичної мови розмітки HTML, вбудованої скриптової мови JavaScript (сценарії виконуються на стороні клієнта), CSS (каскадних таблиць стилів) і DOM (об'єктній моделі документа).