Повернутися до всіх кейсів

ГІС SoftPro для Міжнародного аеропорту «Бориспіль»

Програмне забезпечення ГІС Бориспіль призначено для створення, наповнення та підтримання в актуальному стані бази даних геопросторових об`єктів на територію аеропорту «Бориспіль». 

ГІС Бориспіль містить програмні засоби та бази даних, які підтримують автоматизоване виконання наступних основних функцій із створення й використання бази даних геопросторових об`єктів на територію аеропорту «Бориспіль»:
- формування та підтримку геопросторових об`єктів на територію аеропорту «Бориспіль»;
- створення та роботу спеціалізованого картографічного Web-серверу на основі електронної карти на територію аеропорта «Бориспіль»;
- формування запитів до бази даних для пошуку об`єктів за атрибутивними даними;
- перегляд атрибутів інтерактивно вибраних об`єктів карти;
- інтерактивне визначення координат об`єктів карти, відстані між точками та площі об`єктів;
- формування, підтримку та використання класифікатора топографічних об`єктів на територію аеропорта «Бориспіль»; з доступом до нього на картографічному Web-сервері геопорталу;
- ведення реєстру користувачів ГІС Бориспіль з визначенням регламентованого доступу до інформаційних ресурсів й програмних засобів геопорталу для двох категорій (груп) користувачів: адміністратор та користувач геопорталу.

Програмне забезпечення ГІС Бориспіль побудовано за логічною архітектурою “ клієнт-сервер ” у складі сервера бази даних і програмних додатків та ”легкого клієнта ” на основі концепції DHTML. Програма розроблена в операційній системі Linux/Windows з використанням мов програмування: Javascript, PHP, C++, HTML, CSS, AJAX, JQUERY. Для управління геопросторовими даними на клієнті, мова SVG.

Сервер бази даних реалізовано в системі керування об’єктно-реляційної бази даних (СКБД) PostgreSQL, що розроблена в Каліфорнійському університеті Берклі (США) та вільно доступна в мережі Інтернет, включаючи вихідні тексти програм та документацію. Для управління геопросторовими даними на сервері, використовується стандартний модуль розширення  СКБД PostgreSQL – Postgis.  

Клієнтські компоненти функціонують в середовищі стандартного веб - браузера Chrome 1.0, Mozilla 1.0, Opera 9.0, MS Internet Explorer 9.0 та завантажуються із сервера на початку сеансу роботи як звичайна HTML-сторінка з мінімальним обсягом інформаційних ресурсів, необхідних для підтримки графічного інтерфейсу взаємодії користувача з програмою. 
Така логічна клієнт-серверна архітектура ГІС Бориспіль допускає масштабування та різні види фізичної реалізації конкретних програмно-технічних комплексів. 

Система побудована за концепцією DHTML. Вона розглядає HTML-документ як об'єктну структуру, використовує поєднання статичної мови розмітки HTML, вбудованої скриптової мови JavaScript (сценарії виконуються на стороні клієнта), CSS (каскадних таблиць стилів) і DOM (об'єктній моделі документа). 
Ключовим компонентом такої системи є технологія AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) — сучасний підхід до побудови користувацьких інтерфейсів веб-аплікацій, за яких веб-сторінка не перезавантажуючись у фоновому режимі відправляє запити на сервер і сама звідти довантажує потрібні користувачу дані.