Повернутися до всіх кейсів

Геопортал Адміністративно-територіального устрою України

Програмне забезпечення геопорталу даних системи адміністративно-територіального устрою України забезпечує створення, наповнення, підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальний устрій України та доступ до них в мережі Інтернет. 

Програмне забезпечення геопорталу містить програмні засоби та бази даних, які підтримують автоматизоване виконання наступних основних функцій із створення й використання даних та бази метаданих системи адміністративно-територіального устрою України:

 • формування та підтримка бази метаданих про систему адміністративно-територіального устрою України, яка за структурою основних розділів метаданих повинна відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 19115: Geographic Information /Geomatics. Metadata;
 • створення та роботу спеціалізованого картографічного веб-серверу як основного засобу доступу до метаданих в мережі Інтернет на основі електронних карт-навігаторів на територію України й окремих її адміністративно-територіальних одиниць;
 • формування запитів до даних та бази метаданих для пошуку інформації про одиниці адміністративно-територіального устрою за тематичним класифікатором типу наборів геопросторових даних, ключовими словами, географічною назвою об’єкта та/або просторовим охопленням (координатами);
 • перегляд метаданих системи адміністративно-територіального устрою;
 • формування, підтримку та використання геокодованого тримовного (українська, російська мови та латиниця) довідника одиниць адміністративно-територіального устрою (газетиру) з доступом до нього на картографічному веб-сервері геопорталу;
 • формування, підтримку та використання каталогу геопорталів та інших веб-ресурсів з географічною інформацією з посиланнями на картографічні веб-сервери України та найважливіші геоінформаційні ресурси інших країн в мережі Інтернет, таких як портали космічних знімків та глобального картографування Землі екологічної та природоохоронної тематики;
 • експорт/імпорт обмінних XML файлів з метаданими геоінформаційних ресурсів за ISO/TS 19139.

База даних адміністративно-територіального устрою України є засобом інтеграції даних про населені пункти та інші об’єкти адміністративно-територіального устрою.
База даних повинна містити коди КОАТУУ, назви населених пунктів, одиниць адміністративно-територіального устрою та зміни їх назв, статусу, категорії тощо, географічні координати населених пунктів (довгота, широта), інформацію про адміністративне підпорядкування та додаткову інформацію.
Базу даних системи адміністративно-територіального устрою України створено на основі даних довідника Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій: на 1 січня 1987 року. – К.: Голов. ред. УРЕ. 1987. – 504 с. При створенні бази даних використано Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та зміни до нього. 

Всі типи об’єктів адміністративно-територіального устрою мають:

 • код КОАТУУ; 
 • назва українська; 
 • назва російська; 
 • назва латиницею; 
 • адміністративне підпорядкування.

База даних інформаційно сумісна з цифровою картою України масштабу 1:100 000.
База даних містить зміни, які сталися у системі адміністративно-територіального устрою та населених пунктів з 1 січня 1987 року за ключовими позиціями змін. Зміни внесені згідно актів Верховної Ради України, рішень обласних рад, опублікованих у щотижневику Верховної Ради України – «Відомості Верховної Ради України».

Оновлення даних виконувались в ході роботи в разі надходження офіційної інформації.
Набори геопросторових даних створені на основі топографічних карт масштабу 1:100 000.  
За основу архітектури програмного забезпечення взято концепцію еталонної архітектури геопорталу консорціуму OGC.  

Еталонна архітектура геопорталу базується на загальній сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA – Service Oriented Architecture), яка визначає притаманний їй спосіб подання програмного забезпечення в інформаційній мережі. 
Структурно в сервіс-орієнтованій моделі геопорталу виділені типи сервісів, реалізація яких забезпечує базову функціональність геопорталу для доступу та використання геоінформаційних ресурсів в мережі Інтернет. 

Програмне забезпечення побудоване за логічною архітектурою “клієнт-сервер” у складі сервера бази даних і програмних додатків та ”легкого клієнта”.
Клієнтські компоненти функціонують в середовищі стандартного веб-браузера типу MS Internet Explorer та завантажуються із сервера на початку сеансу роботи як звичайна HTML-сторінка з мінімальним обсягом інформаційних ресурсів, необхідних для підтримки графічного інтерфейсу взаємодії користувача з програмою. 

 Така архітектура допускає масштабування та різні види фізичної реалізації конкретних програмно-технічних комплексів для наповнення і використання каталогу й бази метаданих в територіально-розподіленій мережі геопорталів.
Оскільки операційна система Windows є найпоширенішим операційним середовищем сучасних персональних комп’ютерів, то за основну технології розроблення програмного забезпечення  ГЕОПОРТАЛ вибрано найсучаснішу технологію Mіcrosoft Sіlverlіght, яка є офіційною назвою, заснованої на XML та NET засобах, технології під кодовим ім'ям WPF/E (Wіndows Presentatіon Foundatіon Everywhere).