ПРАВИЛО 3R ДЛЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

ПРАВИЛО 3R ДЛЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ


Автор статті: Д. О. Кінь


Всім відоме екологічне правило 3R: Reduce, Reuse, Recycle, тобто скоротити споживання, використовувати повторно та переробляти. Здавалось, яке відношення мають геопросторові дані до цього, але довгий час існує проблема створення, накопичення та зберігання фрагментарних неякісних та неактуальних даних, які начебто є кінцевими продуктами та виконують певну функцію.

Під фрагментарними розуміються такі дані, які створені виробником геопросторових даних для однієї задачі на певний момент часу. Як показує практика, найчастіше це схеми, креслення, плани та карти в аналоговому вигляді з обмеженими можливостями через вимоги, що прописуються в технічному завданні.

Неякісні геопросторові дані – це дані, які не відповідають вимогам чинного законодавства, діючим стандартам і специфікаціям у топографо-геодезичній, землевпорядній та містобудівній галузях.

Неактуальні геопросторові дані – це дані, зміст яких не відповідає дійсності на момент запиту користувачем.

Розглянемо, наприклад, ситуацію у землеустрої та кадастрі. Для приватизації земельної ділянки одним із проміжних етапів є розробка відповідного проекту землеустрою, який містить [1, 2]:

-    план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками на межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів) – схеми перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

-    кадастровий план земельної ділянки;

-    перелік обмежень у використанні земельної ділянки.

На сьогодні усі ці документи є окремими одиницями одного проекту і в цифровому вигляді найчастіше відскановані, що ускладнює їх подальше використання в сучасних геоінформаційних системах та підтримку актуальності даних щодо земельної ділянки, як геопросторового об’єкта (рис. 1).


 05486740-6687-11e9-8ada-677cd96e5988.png


Рисунок 1 – Приклад відсканованого кадастрового плану і
схеми перенесення в натуру


Слід звернути увагу, що у містобудівній документації, а саме проекту ДБН «Склад та зміст схеми планування території громади», у п. 3.9  та п.3.11 зазначено, що [3]:

«Розроблення схеми планування території громади, внесення змін до неї здійснюються на актуалізованій картографічній основі, створеній у регіональній місцевій системі координат, що має зв’язок з державною системою координат УСК-2000, у цифровій формі як базові набори геопросторових даних.

Схема планування території громади розробляється у цифровій формі як набір профільних геопросторових даних.».

Це свідчить, що процес розроблення схеми планування території громади дотримано:

-    геоінформаційну парадигму: карта, план, схема є похідними, моделі геопросторових об’єктів у геоінформаційному середовищі – первинні;

-    інформаційний підхід: визначення отриманих геопросторових даних до відповідних компонентів інфраструктури геопросторових даних (ІГД) [4].

Проаналізувавши ці приклади, підсумуємо, пояснивши правило 3R для геопросторових даних (рис. 2):


1)   Reduce. Скоротити створення аналогових карт, схем тощо. Матеріали, що надаються у паперовому вигляді, друкувати як витяг із відповідної геоінформаційної системи, який буде автоматично згенерований з використанням актуальних та якісних геопросторових даних;

1)   Reuse. Використовувати повторно геопросторові дані з Єдиної цифрової топографічної основи (ЄЦТО), актуальність та якість якої забезпечує база топографічних даних (БТД), для завдань землевпорядної та містобудівної діяльності;

2)   Recycle. Обробляти геопросторові дані перед завантаженням їх в БТД відповідно до базових вимог:

-    відповідність специфікаціям УКРГІС та Inspire;

-    векторні дані в Державній референційній системі координат УСК-2000 або місцевій, похідній від неї;

-    атрибутивна повнота та топологічна узгодженість даних в БТД;


-    забезпечення зв’язків по геоідентифікаторах. e10c7960-6687-11e9-8ada-677cd96e5988.png


Рисунок 2 – Результат дотримання правила 3R

Отже, розглянувши проблему створення фрагментарних геопросторових даних для однієї задачі та на конкретний момент часу, доведено нераціональне та недоцільне виготовлення окремих аналогових карт, схем тощо, не використовуючи ЄЦТО та БТД. Дотримання правила 3R для геопросторових даних значно пришвидшить виконання тих чи інших бізнес-процесів, для яких розробляється ГІС, шляхом їх автоматизації; і забезпечення актуальності та якості геопросторових даних, уникаючи їх дублювання, атрибутивної неповноти та порушення топології об’єктів.

 

Для довідки:


1)   базові геопросторові дані – сукупність загальнодоступних стандартизованих геопросторових даних як уніфікованої основи для інтегрування та спільного використання в геоінформаційних системах геопросторових даних [4];

1)   виробник геопросторових даних – орган державної влади, орган місцевого самоврядування або будь-яка юридична особа, що здійснює створення і оновлення геопросторових даних та метаданих [4];

2)   геопросторовий об’єкт – об'єкт реального світу та суспільно-економічних відносин, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат [4];

3)   геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об'єкт [4];

4)   Національна інфраструктура геопросторових даних – система, що включає організаційну структуру, технічні та програмні засоби, базові та профільні геопросторові дані, метадані та бази метаданих, сервіси геопросторових даних, технічні регламенти, норми, правила і стандарти з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних, які є доступними на території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони [4];

5)   профільні геопросторові дані – тематичні геопросторові дані, створені з використанням базових геопросторових даних [4].

 

Література

 

1.    Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. 2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 16.04.2019).

2.    Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 №858-IV . 2003. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15 (дата звернення: 16.04.2019).

3.    прДБН Б.1.1-ХХ:201Х «Склад та зміст схеми планування території громади» URL: http://kbu.org.ua/assets/app/documents/Grafic_obgovoren/26.10.2017/%D0%94%D0%91%D0%9D%20%D0%91.1.1-%D0%A5%D0%A5201%D0%A5%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%C2%BB.pdf (дата звернення: 16.04.2019).

4.    Проект Закону України «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних» // Держгеокадастр. 2016. URL: http://land.gov.ua/info/proekt-zakonu-ukrainy-pro-natsionalnu-infrastrukturu-heoprostorovykh-danykh/ (дата звернення: 16.04.2019).


Читайте також

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?

Детальніше
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ  В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.

Детальніше
Основні аспекти побудови геопорталів

Основні аспекти побудови геопорталів

Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів

Детальніше

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.