SoftPro: City planning cadastre

Програмний комплекс SoftPro: Містобудівний кадастр створений для формування та актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Призначена для місцевих органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, що здійснюють керівництво у сфері містобудування та архітектури, щодо сталого розвитку міста, а також задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію міста із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.

SoftPro:Містобудівний кадастр є дієвим інструментом при вирішенні таких основних завдань:

 • прогнозування розвитку, планування і забудови міст;
 • обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;
 • регулювання земельних відносин на території міста та відведення земельних ділянок;
 • розміщення, проєктування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;
 • розвиток соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури;
 • визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;
 • експлуатації об`єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об'єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;

Загальна інформація

 • оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовку проєктів розвитку транспортної мережі на території міста;
 • обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;
 • моніторингу дотримання зонінгових вимог, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;
 • обліку природних ресурсів та ландшафтів на території міста, планування їх використання, охорони та відтворення;
 • контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної та землевпорядної документації та інше;
 • моніторингу природних і техногенних умов ведення містобудівної діяльності на підставі результатів інженерних вишукувань;
 • екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);
 • визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;
 • прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;
 • інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;
 • поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;  інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території міста;
 • районування території міста в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;
 • забезпечення актуальною й достовірною вихідною інформацією проєктів містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та іншого призначення щодо розвитку території міста;
 • інформування громади про стан довкілля на території міста, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку міста;
 • виконання виробничих завдань різними організаціями, службами і установами, пов’язаних з інформацією щодо просторового розміщення та просторової взаємодії об'єктів і явищ на території міста.

Підсистеми та функціональність

ПІДСИСТЕМА СЕРВЕР МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

ПІДСИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ПІДСИСТЕМА ВЕДЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЄДИНОЇ ЦИФРОВОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ

ПІДСИСТЕМА ВЕДЕННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ОБ`ЄКТІВ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

ПІДСИСТЕМА ВЕДЕННЯ АДРЕСНОГО РЕЄСТРУ

ПІДСТИТЕМА МІСТОБУДІВНОГО МОНІТОРИНГУ

ПІДСИСТЕМА ГЕОПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ ДАНИХ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

01
Виготовлення графічних (включаючи картографічні) документів, інформаційну підтримку проведення прийняття проектних рішень аналогічно до вимог до системи міського рівня
02
Комп`ютерний аналіз території області, району та міста і забезпечення користувачу можливості на основі аналізу цифрової картографічної моделі території робити висновки для прийняття рішень
03
Можливість моделювання, наочного відображення і виявлення закономірностей у процесах та явищах, що відбуваються в межах заданої території
04
Накопичування спеціальної інформації в реляційній базі даних користувача та геопросторових даних регіонального рівня
05
Обмін даними та використання на регіональному рівні даних інформаційних систем міського та районного рівнів
06
Спільне використання даних з баз даних систем містобудівного кадастру міського та регіонального рівнів і даних користувача при вирішенні предметних задач управління
07
Візуалізація даних у формі "електронного" картографічного зображення на екрані дисплея аналогічно до вимог системи міського рівня
08
Оброблення накопичених даних аналогічно до вимог системи міського рівня
09
Пошук даних про об`єкти території міст, районів та області в цілому, за допомогою звертання до накопиченої і збереженої інформації баз даних регіонального, міського та районного рівнів через запити до даних систем міського або/та регіонально рівнів з візуалізацією результатів у вигляді картографічного зображення на екрані дисплея

Before they sold out readymade gluten

Copper mug try-hard pitchfork pour-over freegan heirloom neutra air plant cold-pressed tacos poke beard tote bag. Heirloom echo park mlkshk tote bag selvage hot chicken authentic tumeric truffaut hexagon try-hard chambray.

Ви готові обговорити проєкт?

Наша команда складається з досвідчених фахівців, які готові зробити все можливе для того, щоб ваш сайт був успішним та задовольняв всі потреби вашого бізнесу. Звертаючись до нас, ви отримаєте якісну розробку сайту та гарантію на нашу роботу. Наша мета - забезпечити ваш бізнес успіхом та зростанням, тому зверніться до нас вже сьогодні та ми допоможемо вам запустити ваш сайт на новий рівень!