Дивовижна історія ГІС з космічною швидкістю

З плином часу ГІС стала багатомільярдною галуззю, відповідальною за чимало найскладніших проблем, з якими стикається наша Земля. Але з чого ж все почалося?

Читати далі
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОМЕТРИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ГІС — Карпінський Ю.О., Кінь Д.О.

Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.

Читати далі
Основні аспекти побудови геопорталів

Описано загальну структуру технічного рішення в рамках створення геопорталів різних рівнів

Читати далі
ПРАВИЛО 3R ДЛЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

Дотримання правила 3R для геопросторових даних. Проблема створення фрагментарних геопросторових даних. Нераціональне та недоцільне виготовлення окремих аналогових карт, схем тощо, не використовуючи ЄЦТО та БТД

Читати далі
Використання відкритих георесурсів в публічному секторі для вирішення прикладних задач та прийняття управлінських рішень.

Розглянуто три варіанти використання відкритих георесурсів, акцентовано увагу на Їх превагах та недоліках.

Читати далі
Українські та міжнародні стандарти і специфікації побудови сучасних ГІС та Геопорталів

Сучасні тенденції розвитку ГІС-сфери вимагають, щоб усі рішення створювалися відповідно до Українських та міжнародних стандартів.

Читати далі
Основні принципи побудови Геопорталів

Дотримання принципів побудови Геопорталів дозволить правильно будувати і розвивати геопортали, а також інтегрувати їх в світовий геоінформаційний простір та використовувати готові геокомпоненти, геодані та геосервіси

Читати далі
Будуємо 3D - модель та об'ємну карту. Де взяти рельєф?

Створення рельєфної карти на територію України та формування 3D-зображення місцевості. Цифрова модель місцевості SRTM (ЦММ).

Читати далі
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ — Лященко А.А., Кравченко Ю.В., Горковчук Д.В.

Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 53. - С. 310-319.
Розглянуто геопросторові моделі й технологічні схеми врахування впливу локальних факторів на нормативну грошову оцінку земельних ділянок в населених пунктах на основі обчислення в ГІС часток площі, яку займають зони певних факторів на земельній ділянці, із застосуванням сіткової моделі та методу послідовного оверлейного аналізу.

Читати далі
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТОПОГРАФІЧНОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВОСТІ — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Т. М. Квартич

Вісник геодезії та картографії. - 2011. - № 3. - С. 27-31.
Розглядається класифікація, основні принципи створення і структура організації системи топографічного моніторингу місцевості як засобу актуалізації баз геопросторових даних.

Читати далі
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ — Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Є.П. Волчко

УДК 361.01.37+361.16.43.25.17.19
Розглядається структура, напрямки та результати діяльності Технічного Комітету з стандартизації географічної інформації ISO / TC 211. Короткий огляд стану нормативних документів. Основні шляхи розвитку стандартизації географічної інформації в Україні.

Читати далі
КАРТОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2013 р. — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук

Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 6. - С. 25-32.
Розглядаються методологічні, організаційні та технологічні аспекти картографічного і геоінформаційного забезпечення 2-го Всеукраїнського перепису населення 2013 року. Аналізується структура цифрових карт адміністративно-територіального устрою України і адресних планів міст для перепису населення. Представлена організація і функції спеціалізованої ГІС для автоматизації переписного районування території.

Читати далі
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ВЕКТОРНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ — Горковчук М. В.

Містобудування та територіальне планування. - 2014. - Вип. 53. - С. 88-95.
Розглянута загальна схема оцінювання цифрових наборів даних, описана структура бази даних вимог та основні елементи якості даних розробленої автором системи оцінювання якості цифрових наборів даних геоінформаційного забезпечення перепису населення.

Читати далі
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЕОПОРТАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ — А. Г. Черін, М. В. Горковчук

Вісник геодезії та картографії. - 2013. - № 1. - С. 24-27.
Розглядаються функціональні можливості геопорталу Державної геодезичної мережі України. Описані основні технології побудови ресурсу. Показана структура бази даних і архітектура геопорталу. Охарактеризовані інформаційні ресурси порталу. Наведені загальні відомості про структуру Державної геодезичної мережі.

Читати далі
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ БАЗИ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ ТОПОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ — Р. В. Рунець, А. Г. Черін

Вісник геодезії та картографії. - 2010. № 3. - С.31-35
Принципи формування, структура і склад електронного каталогу топографічних об’єктів для наборів геопросторових даних, які відповідають загальній методології створення каталогів об’єктів географічної інформації за проектом міжнародного стандарту ISO 19110

Читати далі
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ — О. Карпінський, А. А. Лященко, М. В. Горковчук

Вісник геодезії та картографії. - 2012. № 4. - С.33-42
Викладені основні елементи, міри, процедури і методи оцінювання якості даних, виходячи із методології серії міжнародних стандартів ISO 19100.

Читати далі

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.