Геопортал Адміністративно-територіального устрою України

Геопортал Адміністративно-територіального устрою України

Програмне забезпечення геопорталу даних системи адміністративно-територіального устрою України забезпечує створення, наповнення, підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальний устрій України та доступ до них в мережі Інтернет. 

Програмне забезпечення геопорталу містить програмні засоби та бази даних, які підтримують автоматизоване виконання наступних основних функцій із створення й використання даних та бази метаданих системи адміністративно-територіального устрою України:

 • формування та підтримка бази метаданих про систему адміністративно-територіального устрою України, яка за структурою основних розділів метаданих повинна відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 19115: Geographic Information /Geomatics. Metadata;
 • створення та роботу спеціалізованого картографічного веб-серверу як основного засобу доступу до метаданих в мережі Інтернет на основі електронних карт-навігаторів на територію України й окремих її адміністративно-територіальних одиниць;
 • формування запитів до даних та бази метаданих для пошуку інформації про одиниці адміністративно-територіального устрою за тематичним класифікатором типу наборів геопросторових даних, ключовими словами, географічною назвою об’єкта та/або просторовим охопленням (координатами);
 • перегляд метаданих системи адміністративно-територіального устрою;
 • формування, підтримку та використання геокодованого тримовного (українська, російська мови та латиниця) довідника одиниць адміністративно-територіального устрою (газетиру) з доступом до нього на картографічному веб-сервері геопорталу;
 • формування, підтримку та використання каталогу геопорталів та інших веб-ресурсів з географічною інформацією з посиланнями на картографічні веб-сервери України та найважливіші геоінформаційні ресурси інших країн в мережі Інтернет, таких як портали космічних знімків та глобального картографування Землі екологічної та природоохоронної тематики;
 • експорт/імпорт обмінних XML файлів з метаданими геоінформаційних ресурсів за ISO/TS 19139.

База даних адміністративно-територіального устрою України є засобом інтеграції даних про населені пункти та інші об’єкти адміністративно-територіального устрою.
База даних повинна містити коди КОАТУУ, назви населених пунктів, одиниць адміністративно-територіального устрою та зміни їх назв, статусу, категорії тощо, географічні координати населених пунктів (довгота, широта), інформацію про адміністративне підпорядкування та додаткову інформацію.
Базу даних системи адміністративно-територіального устрою України створено на основі даних довідника Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій: на 1 січня 1987 року. – К.: Голов. ред. УРЕ. 1987. – 504 с. При створенні бази даних використано Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та зміни до нього. 

Всі типи об’єктів адміністративно-територіального устрою мають:

 • код КОАТУУ; 
 • назва українська; 
 • назва російська; 
 • назва латиницею; 
 • адміністративне підпорядкування.

База даних інформаційно сумісна з цифровою картою України масштабу 1:100 000.
База даних містить зміни, які сталися у системі адміністративно-територіального устрою та населених пунктів з 1 січня 1987 року за ключовими позиціями змін. Зміни внесені згідно актів Верховної Ради України, рішень обласних рад, опублікованих у щотижневику Верховної Ради України – «Відомості Верховної Ради України».

Оновлення даних виконувались в ході роботи в разі надходження офіційної інформації.
Набори геопросторових даних створені на основі топографічних карт масштабу 1:100 000.  
За основу архітектури програмного забезпечення взято концепцію еталонної архітектури геопорталу консорціуму OGC.  

Еталонна архітектура геопорталу базується на загальній сервіс-орієнтованій архітектурі (SOA – Service Oriented Architecture), яка визначає притаманний їй спосіб подання програмного забезпечення в інформаційній мережі. 
Структурно в сервіс-орієнтованій моделі геопорталу виділені типи сервісів, реалізація яких забезпечує базову функціональність геопорталу для доступу та використання геоінформаційних ресурсів в мережі Інтернет. 

Програмне забезпечення побудоване за логічною архітектурою “клієнт-сервер” у складі сервера бази даних і програмних додатків та ”легкого клієнта”.
Клієнтські компоненти функціонують в середовищі стандартного веб-браузера типу MS Internet Explorer та завантажуються із сервера на початку сеансу роботи як звичайна HTML-сторінка з мінімальним обсягом інформаційних ресурсів, необхідних для підтримки графічного інтерфейсу взаємодії користувача з програмою. 

 Така архітектура допускає масштабування та різні види фізичної реалізації конкретних програмно-технічних комплексів для наповнення і використання каталогу й бази метаданих в територіально-розподіленій мережі геопорталів.
Оскільки операційна система Windows є найпоширенішим операційним середовищем сучасних персональних комп’ютерів, то за основну технології розроблення програмного забезпечення  ГЕОПОРТАЛ вибрано найсучаснішу технологію Mіcrosoft Sіlverlіght, яка є офіційною назвою, заснованої на XML та NET засобах, технології під кодовим ім'ям WPF/E (Wіndows Presentatіon Foundatіon Everywhere).  


Читайте також

Портал державної електронної системи у сфері будівництва

Портал державної електронної системи у сфері будівництва

Що таке українське будівництво без корупції та черг?

Детальніше
Модернізація геопорталу для Львівської міської ради

Модернізація геопорталу для Львівської міської ради

Про нові впровадження та інструменти на геопорталі міста Львів

Детальніше
Інтегрована концепція розвитку міста на геопорталі

Інтегрована концепція розвитку міста на геопорталі

Інтегрована концепція розвитку міста описує стратегію сталого розвитку міста на довгостроковий період та визначає необхідні проєкти та заходи для втілення цієї стратегії і виконує одночасно багато функцій.

Детальніше

Ми використовуємо файли cookie, щоб ваше користування сайтом було зручнішим. Дізнайтеся більше про файли cookie на сторінці Політика використання cookies.
Натисніть OK, щоб продовжити переглядати сайт Softpro. Ви можете відключити cookies у будь-який момент.