Контакти

Телефони

 • +38 (044) 360 53 20
 • +38 (050) 161 74 60
 • +38 (068) 979 32 34

Адреса

 • вул. Велика Васильківська, 69
 • Київ, Україна

Електронна пошта

 • Години роботи:
 • пн-пт з 10.00 до 18.00
Платформа даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні

Платформа даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні

Унікальний проект, що розробляється для Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України із залученням кращих спеціалістів міністерства, нашої компанії, Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Київського міжнародного інституту соціології, із залученням представників міжнародних фінансових, гуманітарних і координуючих  організацій для створення максимально зручного і прикладного інструменту роботи спеціалістів різних організацій, що ведуть різнопланову діяльність, спрямовану на  відновлення інфраструктури постраждалих в наслідок конфлікту східних територій України, а також на вивчення впливу  і наслідків цієї складної ситуації на соціально-економічні показники благополуччя населення як в масштабах постраждалих регіонів, так країни загалом.

Реалізовані основні тематичні інтерфейси для всіх активних учасників процесу відновлення:

 • Потреби регіону,
 • Хід реалізації,
 • Гуманітарні операції,
 • Події і заходи,
 • Соціально-економічні індикатори,
 • Загальні дані.

До першочергових компонентів платформи даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні, належать: 

 • інформаційна мережа взаємодіючих профільних наборів геопросторових даних, що формуються, підтримуються, актуалізуються, постачаються та вносяться до єдиної бази даних; 
 • Геопортал із сервером геопросторових даних загального користування та каталогом метаданих геоінформаційних ресурсів, які розглядаються як основна складова уніфікованої системи виявлення та забезпечення регламентованого доступу користувачів до цих ресурсів в середовищі моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні, а також з картографічним сервером загального використання для обслуговування широкого кола споживачів готовою геоінформаційною продукцією в електронних форматах, включаючи геоінформаційні ресурси для задоволення потреб громадян та організацій;
 • підсистема формування, ведення та використання бази даних інформаційних ресурсів, як складової платформи моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні.

Платформа моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні будується за сучасною сервіс-орієнтованою архітектурою та відповідає принципам взаємодії відкритих систем на основі стандартизованих протоколів. В частині опрацювання геопросторових даних, які складають основу інформаційних ресурсів моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні, платформа відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ 19101:2009 (2002 – еталонна модель), “Географічна інформація – Еталонна модель”. 

Платформа моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні зорієнтована на концепцію створення національних та регіональних інфраструктур геопросторових даних, зокрема інфраструктури геопросторових даних Європейського союзу «INSPIRE», основні положення комплексу стандартів ISO 19100 - Географічна інформація / Геоматика та технічні специфікації відкритого геопросторового консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium) в питаннях еталонної моделі геопорталу та загальних геосервісів, а також на наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в сфері формування, каталогізації та використання метаданих про геоінформаційні ресурси, методи і технології геопорталобудування, зокрема з використання Open Source засобів.

Платформа реалізована за клієнт-серверною та сервіс-орієнтованою архітектурою, ядром якої є сервер сховища геопросторових даних, документів та інших даних в середовищі об’єктно-реляційної системи керування базами даних (ОР СКБД) з функціональними розширеннями для підтримки зберігання і опрацювання геопросторових даних на основі дотримання стандарту SQL 2008 (базово – SQL 3). На сервері використовується операційна систем типу UNIX з відкритим кодом, а саме FreeBSD 10.3. Інші компоненти системи створені переважно шляхом інтегрування програмних продуктів з відкритим кодом (OpenSource) та розроблені додаткові програмні модулі.

Серверна компонента сховища даних моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні реалізована на основі СКБД PostgreSQL  з функціональним розширенням для роботи з геопросторовими даними PostGIS, яка досить широко та успішно використовується в практичних реалізаціях в геоінформаційних системах та системах територіального управління за кордоном і в Україні, зокрема база топографічних даних Франції, в якій зберігається та оновлюється інформація про понад 100 млн. топографічних об’єктів Франції, геопортал Публічної кадастрової карти України, геопортал Адміністративно-територіального устрою України.

Платформа моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні будується за трирівневою логічною структурою у складі:

 • сервера бази даних для сховища геопросторових даних, документації та інших даних про моніторинг соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні;
 • програмних сервісів, в тому числі для: створення і ведення бази даних реєстрів моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні, оброблення геопросторових даних і формування електронних карт;
 • спеціального програмного забезпечення клієнтських автоматизованих робочих місць (АРМ) базових суб’єктів моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні, які згідно своїх службових повноважень, створюють та використовують дані системи.Читайте також

Геопортал Адміністративно-територіального устрою України

Геопортал Адміністративно-територіального устрою України

Геопортал даних системи Адміністративно-територіального устрою України забезпечує створення, наповнення, підтримання в актуальному стані бази даних і метаданих про адміністративно-територіальний устрій України та доступ до них в мережі Інтернет.

Детальніше
Розробка і запровадження Інформаційно-Аналітичної Системи «Майно»

Розробка і запровадження Інформаційно-Аналітичної Системи «Майно»

ІАС «Майно» створена для забезпечення інформаційних потреб на основі формування та ефективного використання інформаційних ресурсів про майнові та інші об’єкти міської території із застосуванням сучасних програмних сервісно-орієнтованих та геоінформаційних технологій.

Детальніше
SoftPro:Містобудівний кадастр

SoftPro:Містобудівний кадастр

Програмний комплекс SoftPro: Містобудівний кадастр створений для формування та актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Детальніше
Задати питання
Зворотній зв'язок