Компанія SoftPro  із самого дня свого заснування повністю підтримує  світову ініціативу Відкритого програмного забезпечення.


Ми повністю підтримуємо відкритість програмного забезпечення для вивчення і модернізації. Вважаєм що це найкращий шлях для стрімкого розвитку загального професіоналізму у інформаційній галузі і її процвітання як на теренах нашої країни так і у світі, оскільки вивчаючи найкращі існуючі взірці  відкритого коду молоді спеціалісти з вищою вірогідністю і продуктивністю зможуть  природним шляхом прийти у професії і нести свій вклад у вирішенні різних  технічних завдань.
Опираючись на досвід поколінь, ми розуміємо, що створенням сприятливих умов для вивчення найсучасніших досягнень молоддю  закладається міцний фундамент майбутнього.
Так ми підтримуємо загальноєвропейську позицію, що вищі навчальні заклади в першу чергу мають  готувати фахівців для користування, вивчення і розвитку можливостей відкритого програмного забезпечення.
Вже неодноразово проведені міжнародні технічні експертизи обґрунтували і підтвердили рівень якості відкритого програмного забезпечення, що  часом перевищує власницьке і однозначно є доступнішим і для користування, і для вивчення, і для модернізації з часом.


Згадуючи попередні «стрибки» людства завдяки розвитку  науково-технічного прогресу дякуючи відносно незначній кількість  відкриттів, що отримали колосальне практичне застосування навіть в епохи низьких швидкостей поширення інформації, сьогодні в епоху постіндустріального  інформаційного суспільства ми маємо усі можливості для проведення надскладних процесів аналізу і прогнозування, щоб однозначно підтримувати очевидні процеси і умови для подальшого розвитку наукового і технічного  потенціалу суспільства.


Нам пощастило жити у прекрасні часи, коли щороку завдяки праці науковців різних галузей  теоретичної і прикладної наук людство отримує неймовірні можливості, технології і матеріали, що вносять миттєві безповоротні  і вагомі зміни у існуючий уклад життя.


Щороку ширшому колу людей стають доступними різноманітні надбання технічного розвитку цивілізації, які одночасно породжують і потреби у програмуванні, і у підтриманні функціонування, і у ремонті, і у модернізації існуючих зразків техніки і програмного забезпечення.


Ми стараємося гідно відповідати на  зростаючі потреби ринку інформаційних послуг і впевнені, що використання технологій відкритого програмного забезпечення завжди будуть вагомою перевагою не тільки завдяки економії на їх придбанні, а і завдяки їх загальновживаності і популярності у світі і серед фахівців.


Варто згадати прекрасний досвід засновників культової компанії з виготовлення мотоциклів, братів Девідсон, які в часи світової війни запропонували безпрецедентні безкоштовні послуги з навчання американських солдатів основам обслуговування і ремонту мотоциклів їхнього виробництва. Цим дивним кроком вони досягли не тільки лояльності представників державних замовників у такий критичний для країни час, а й неймовірну лояльність і відданість не одного покоління американців. Маючи прекрасний практичний досвід застосування тих освітніх курсів в часи війни, солдати передавали ці навички наступним поколінням, що приймали участь у подальшій модернізації моделей і створенні легендарних Харлей-Девідсонів.


Так відкриті глибокі знання про один пристрій дали поштовх для розвитку технічної думки поколінь механіків і інженерів минулого.
Наше сучасне існує уже на вищих швидкостях але механізми розповсюдження і застосування інформації і знань людиною залишаються поки незмінними.
Тому зменшення перешкод на шляху розповсюдження продуктивних відкритих якісних і сучасних програмних засобів для нас є очевидним і необхідним шляхом.

Аналіз світового досвіду дозволяє охарактеризувати сучасне геопорталобудування як динамічну предметну сферу, що розвивається в умовах постійних змін і удосконалення загальних інформаційно-комунікаційних технологій, практично щорічних змін версій інструментальних засобів програмування, операційних систем, розвитку портативних та мобільних пристроїв, технологій персоніфікації доступу, всебічного переходу до відкритих стандартів, відкритих сервісів, відкритих даних та програм з відкритими вихідними кодами (Open Source).

В зв’язку з цим, в умовах України нагальними є вирішення завдань створення і розвитку методики та інструментальних засобів геопорталобудування з використанням Open Source продуктів для ефективного задоволення потреб формування Національної інфраструктури геопросторових даних України та геопорталів публічних геоінформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади, видових кадастрів та органів місцевого самоврядування.
Фізична особа – підприємець Черін Андрій Геннадійович у проектуванні та розробці геопорталів орієнтується на концепцію створення національних та регіональних інфраструктур геопросторових даних, зокрема інфраструктури геопросторових даних Європейського союзу «INSPIRE», основні положення комплексу стандартів ISO 19100 - Географічна інформація / Геоматика та технічні специфікації відкритого геопросторового консорціуму OGC (Open Geospatial Consortium) в питаннях еталонної моделі геопорталу та загальних геосервісів, а також на наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в сфері формування, каталогізації та використання метаданих про геоінформаційні ресурси, методи і технології геопорталобудування, зокрема з використання Open Source засобів.

В розробках враховано основні положення наукових праць вітчизняних вчених: Дорожинського О.Л., Дишлика О.П., Іщука О.О., Карпінського Ю.О., Лялько В.І., Лященко А.А., Маркова С.Ю., Мельничука О.Ю., Могильного О.П., Олещенко А.В., Палехи Ю.Н., Руденка Л.Г., Серединіна Є.С..

В технічних розробках фізична особа – підприємець Черін Андрій Геннадійович дотримується використання основних платформ відкритих геоінформаційних продуктів, зокрема об’єктно-реляційної системи керування базами даних PostgreSQL з розширенням функцій зберігання та опрацювання геопросторових даних PostGIS, відкритої інструментальної системи QGIS тощо. Ці засоби мають достатній рівень функціональності, вони не потребують придбання ліцензій для окремих компонентів на них при створенні й розвитку спеціалізованих програмних засобів, а також забезпечують необхідний рівень уніфікації за міжнародними та національними стандартами на геопросторові дані для зберігання й використання інформаційних ресурсів.
Можна навести багато прикладів успішного використання відкритих ГІС платформ при реалізації великих промислових ГІС-проектів закордоном і в Україні, зокрема:

  •           база топографічних даних Франції, в якій зберігається та оновлюється інформація про понад 100 млн. топографічних об’єктів Франції;
  •            муніципальна ГІС м. Устер (Uster, Швейцарія), яка за своїм змістом та функціями подібна системі містобудівного кадастру в Україні;
  •           сервер та програмні сервіси публічної кадастрової карти України, що реалізовані Центром ДЗК;
  •           геопортал адміністративно-територіального устрою України та інші.

 

В Україні фізичною особою - підприємцем Черіним А.Г. на основі відкритих ГІС-платформ розроблений та офіційно зареєстрований спеціалізований комплекс програмних засобів SOFTPRO:Містобудівний кадастр та його підсистема SOFTPRO:Геопортал, який відповідає вимогам чинним нормативним документам щодо складу та порядку ведення містобудівного кадастру в Україні.

 

 

 

Задати питання
Зворотній зв'язок