Спеціалізований сайт програмного продукту - cadastre.com.ua


Призначення SOFTPRO:Містобудівний кадастр - це підвищення якості й ефективності інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо сталого розвитку міста, а також задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію міста із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій.

SOFTPRO:Містобудівний кадастр прзначено при вирішенні таких основних завдань:

-     прогнозування розвитку, планування і забудови міст;

-     обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;

-     регулювання земельних відносин на території міста та відведення земельних ділянок;

-     розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

-     розвиток соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури;

-     визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;

-     експлуатації об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;

-     оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовлення проектів розвитку транспортної мережі на території міста;

-     обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;

-     моніторингу дотримання зонінгових вимог, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;

-     обліку природних ресурсів та ландшафтів на території міста, планування їх використання, охорони та відтворення;

-     контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної та землевпорядної документації та інше;

-     моніторингу природних і техногенних умов ведення містобудівної діяльності на підставі результатів інженерних вишукувань;

-     екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);

-     визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;

-     прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;

-     інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;

-     поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;

-     інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території міста;

-     районування території міста в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;

-     забезпечення актуальною й достовірною вихідною інформацією проектів містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та іншого призначення щодо розвитку території міста;

-     інформування громади про стан довкілля на території міста, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку міста;

-     виконання виробничих завдань різними організаціями, службами і установами, пов’язаних з інформацією щодо просторового розміщення та просторової взаємодії об’єктів і явищ на території міста.